Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fokusområden integration

Norrtälje kommun har följande fem fokusområden i arbetet kring integration - etablering:

  • Arbete och boende

Med arbete menas ett jobb som tillgodoser individens behov och ger en långsiktig trygghet. Arbete är väsentligt för människans möjlighet till ett gott vardagsliv och utveckling. Att ha ett arbete innebär en ekonomisk trygghet samt en möjlighet till delaktighet, vilket är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Möjligheten till en egen bostad är viktig för att kunna etablera sig. Boendeformer som främjar kontakten mellan olika grupper i samhället underlättar integrationsprocessen. Frågan är central för att skapa både trygghet och livskvalitet, både på individ- och gruppnivå i samhället.

  • Utbildning och språk

Utbildning är en nyckel, vare sig det gäller grundskola, gymnasium, vuxenutbildning eller språkutbildning. För att kunna förverkliga sina personliga mål i samhället är all utbildning, teoretisk eller praktisk nödvändig. Utvecklingen i vårt samhälle innebär att utbildning och språkkunskaper har blivit allt viktigare för inträdet på arbetsmarknaden. Språket är vårt främsta redskap för att kommunicera, tänka och lära. Att ha tillgång till språket i ett land är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där alla invånare möts.

  • Attityder

Attityd handlar om att respektera och ge möjligheter för individer/invånare att utvecklas. Ett samhälle med en positiv attityd till mångfald har mycket större möjligheter att lyckas med integrationen, öka trivseln och tryggheten för alla invånare.

  • Samverkan, socialt deltagande och inflytande

Med socialt deltagande menas möjligheten att påverka sin sociala utveckling, medan inflytande handlar om påverkan på samhällets utveckling. Deltagande kan vara aktiviteter på det individuella planet vilket också handlar om de normer, värderingar och bemötanderegler som finns i en kultur. Inflytandet handlar om att tillvarata politiska och demokratiska rättigheter och skyldigheter. Båda är viktiga för en lyckad samhällsutveckling.

  • Mötesplatser

För en ökad delaktighet är öppna och naturliga mötesplatser viktiga, platser där personer med olika kulturella, religiösa och sociala bakgrunder kan mötas på lika villkor. Mötesplatser som kan skapa broar mellan kulturer och ge invånarna en större förståelse för varandra, kan också bidra till en positivare inställning till varandras likheter och olikheter.

Till Trygghet och säkerhet
Senast ändrad: 2017-11-15
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.