Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norrtälje kommuns folkhälsostrategi

Strategin för folkhälsoarbetet ska bidra till ett långsiktigt, hållbart och systematiskt folkhälsoarbete. Folkhälsoarbetet ska syfta till att arbeta hälsofrämjande för en hållbar utveckling på befolknings- och gruppnivå. Tillsammans ska vi jobba för ett friskare Norrtälje.

En grupp barn i skogen.

Folkhälsoarbetets mål

 

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet är att det ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor och goda uppväxt- och livsvillkor samt möjlighet till delaktighet för alla invånare.

Folkhälsoarbetet ska sträva efter och gå i linje med Norrtälje kommuns uttalade vision om frihet, framtid och förtroende och skapa möjlighet för alla invånare att leva det liv var och en vill leva – det ska vara enkelt att leva hälsosamt i Norrtälje kommun.

Alla invånare, oavsett bakgrund eller livssituation, ska ges samma förutsättningar för att kunna leva ett gott liv och hälsosamt liv i vår kommun.

Fokusområden i folkhälsostrategin

De två övergripande fokusområde i folkhälsostrategin är: 

Delaktighet och inflytande i samhället samt barn och ungas uppväxtvillkor. Dessa skall beaktas i resterade fokusområden vilka är: 

  • Föräldraskapsstöd
  • Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel 
  • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
  • Hälsa i arbetslivet
  • Fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel
  • Psykisk hälsa

Folkhälsoarbetet i Norrtälje kommun, är insatser som sker i samverkan mellan olika aktörer. Samverkan skapar förutsättningar för att främja, förebygga och bevara folkhälsan i kommunen. Folkhälsoarbetet utgår från värdegrunden: invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar.

Det är de samlade åtgärderna från alla aktörer som avgör hur folkhälsan i kommunen utvecklas - därför är folkhälsan ett ansvar för hela samhället.

 

Kontakt
Till Trygghet och säkerhet
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.