Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fysisk aktivitet, pepp och hälsosamma matvanor

Levnadsvanor, såsom fysisk aktivitet och kostvanor är faktorer som påverkar hälsan i stor utsträckning. Folkhälsoarbetet i Norrtälje kommun, arbetar i bred samverkan för att göra det lättare för oss alla att välja en hälsofrämjande livsstil

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor

Invånarna själva har det yttersta ansvaret för sin livsstil och sina levnadsvanor men folkhälsoarbetet i kommunen ska arbeta med att skapa hälsofrämjande förutsättningar och möjliggöra för invånarna att välja hälsofrämjande alternativ. 

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor främjar var för sig och tillsammans god hälsa och välbefinnande samt har en sjukdomsförebyggande effekt. För att minska sjukdomsbördan kopplad till fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor behöver fler av oss vara regelbundet fysiskt aktiva och minska på stillasittandet, samt äta mer hälsosamt.

Här hittar du fem bra livsstilsråd

Fysisk aktivitet

De svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet följer de från WHO som bland annat innebär att alla vuxna rekommenderas vara fysiskt aktiva sammanlagt minst 150 minuter per vecka av minst måttlig intensitet (vid hög intensitet rekommenderas 75 minuter per vecka). Det är även viktigt att motverka långa perioder av stillasittande, eftersom stillasittande i sig är en riskfaktor för hälsan, även bland personer som i övrigt är fysiskt aktiva. Fysisk inaktivitet finns med bland de tio främsta riskfaktorerna i Sverige för förlorade friska levnadsår. 

En stillasittande livsstil utgör idag ett mycket stort folkhälsoproblem, det är därför viktigt att utveckla metoder för att främja fysisk aktivitet. Med stöd av arbetsmetoden FaR® Fysiskt aktivitet på recept användas för sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 

Här kan du läsa mer om FaR

Rörelsepepp

Rörelsepepp handlar om att inspirera dig till rörelse, och att på olika sätt väcka din kropp till liv genom att ta om dig själv, både fysiskt och mentalt. Att röra sig är helt enkelt en naturlig del av att vara människa. Denna inneboende lust till rörelse kan vi på olika sätt väcka till liv. Det är något som finns inom oss, oavsett om vi tex har övervikt, smärtproblematik eller andra saker som begränsar vår vardag.

Här hittar du inspiration, pepp och motivation - för ett friskare och hälsosammare liv

Pulsträning

Enligt forskning ger pulsträning förbättrade förutsättningar för inlärning. Därför har Svanberga skola infört pulsträning tre dagar i veckan för elever i årskurs åtta och nio. Tillsammans med de ordinarie idrottslektionerna innebär det att eleverna har rörelse på schemat fem gånger i veckan. 

Här kan du läsa mer om hur Svanberga har arbetat med metoden

Matvanor

Under de senaste 30 åren har mycket förändrats vad gäller bland annat utbud, pris, tillgänglighet, marknadsföring, portionsstorlekar och sociala normer som sammantaget har lett till en förändrad matkonsumtion. Ohälsosamma matvanor, såsom ett lågt intag av frukt och grönsaker samt ett högt intag av salt, är bland de främsta riskfaktorerna för sjukdomsbördan i Sverige.*

Måltider i förskolan och grundskolan

Måltiden är central i våra liv som njutning, källa till glädje, mötesplats och kulturbärare. Måltiden är också en viktig del i den pedagogiska verksamheten och ett verktyg för barn och elever att lära känna sina sinnen och sin egen smak. I Norrtälje kommuns förskolor och skolor serveras totalt cirka 7000 luncher varje dag. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med måltider i förskola och grundskola. 

Övervikt och fetma

Andelen personer med fetma i Sverige har tredubblats sedan 1980-talet och fortsätter öka. Nu i år 2017 är 51% av vår befolkning i Sverige överviktiga. Ett högt body mass index (BMI) återfinns bland de fem främsta riskfaktorerna i Sverige för förlorade friska levnadsår.

Viktmottagning på Norrtälje norra vårdcentral

Viktmottagningen erbjuder både enskild behandling och behandling i grupp mot fetma hos vuxna. Upplägget följer det koncept som Överviktscentrum på Karolinska Universitetssjukhuset har tagit fram. Om du har funderingar runt din vikt och vill komma igång att jobba med livsstilsförändringar är du välkommen att höra av dig till Viktmottagningen på Norrtälje norra vårdcentral. Här hittar du oss!

 

*källa Folkhälsomyndigheten

Till Trygghet och säkerhet
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.