Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information om vårt systematiskt trygghetsarbete

Norrtälje kommun bedriver ett systematiskt trygghetsarbete och har tagit fram en e-tjänst för att underlätta för dig att rapportera om platser som du upplever som otrygga i Norrtälje kommun.

Par som håller handen

Norrtälje kommun och Polisen i Norrtälje har under de senaste åren träffats varje vecka för att ta fram en gemensam lägesbild gällande vardagsbrott och trygghet/oro. För att förbättra denna lägesbild påbörjas nu ett bredare arbete med att inhämta information från flera aktörer i kommunen.

Lägesbilden delas upp i de tre tätorterna – Rimbo, Norrtälje och Hallstavik, där information hämtas in från ca 15 stycken aktörer/ort (kommunala enheter, fastighetsbolag, enstaka privata aktörer). Vi har nu varit igång under drygt ett år och rapportörerna ger oss mycket bra underlag för att kunna göra en så bred lägesbild av hur det ser ut på orterna. Rapportunderlaget är hämtat från det digitala systemet EST (effektiv samordning för trygghet) som används av många svenska kommuner. Informationen inkommer på tisdagar klockan 13.00, sammanställs till ett lägesbildsmöte på onsdagar 15.00 där Trygg i Norrtälje, Polis, Socialtjänst/ missbruk, Räddningstjänst, kommunens fastighetsavdelning deltar. Lägesbilden bedöms utifrån en 5-gradig skala. Eventuella åtgärder eller kontakter som bör tas diskuteras på lägesbildsmötet. Vid nästa möte följs åtgärder och tendenser upp.

Lägesbilden redovisas tätortsvis med en beskrivning av läget i stort, vilka åtgärder som vidtas samt en bedömning utifrån den 5-gradiga skalan. Detta innebär att exempelvis Norrtälje i stort, kan vara grönt men att det finns områden som kräver extra åtgärder och dessa tas upp på en ”hotspots”-lista. Sammanfattningen redovisas till kommunen, polisen och rapportörerna, politiker och externa aktörer.

Vad innebär Effektiv samordning för trygghet? 

Effektiv samordning för trygghet (EST) inriktas mot situationellt trygghetsskapande arbete och används som ett komplement till det övriga långsiktiga trygghetsarbetet som tillsammans med polis och andra aktörer bedrivs i kommunen. Målet med metoden är att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att hända.

Till Trygghet och säkerhet
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.