Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svartsjuka är inte romantiskt 2021

För tredje året i rad genomförs kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt i Norrtälje kommun. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och synliggöra killars våld mot tjejer och våld i unga parrelationer.

Våld i ungas relationer är när en ung person använder våld mot sin flickvän, pojkvän eller partner eller när en ung person blir utsatt av den de är tillsammans med. Det kan också vara någon de träffar, har en sexuell relation med eller har varit tillsammans med. Våldet behöver inte vara fysiskt utan kan vara psykiskt, sexuellt, digitalt eller ekonomiskt/materiellt. Våld är aldrig okej och det är ofta en brottslig handling. Du har rätt till stöd och hjälp oavsett var du bor.

Unga är en särskilt utsatt grupp, därför är det viktigt att uppmärksamma killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Det handlar dels om att förebygga våld men också om att identifiera den som blir utsatt och den som utsätter. Syftet är att väcka eftertanke hos unga och få dem att fundera över hur deras relationer ser ut och vad som kännetecknar en bra relation.

Ofta pratar vi om svartsjuka som något romantiskt, men det finns inget romantiskt i när svartsjuka innebär kontroll och våld. Ju mer man vet om problemet desto lättare är det att reflektera och prata om det. Kampanjen ska också bidra till mer kunskap bland vuxna, för att du som är ung ska få det stöd och den hjälp du behöver. Kampanjen är ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se.

Här kan unga som utsätts eller utsätter andra för våld få stöd och hjälp

Centrala elevhälsan

Den digitala elevhälsan är öppen alla helgfria vardagar mellan klockan 07.30 och klockan 17.00, och nås via webben.

Både elever och föräldrar kan nå en skolkurator eller skolsköterska på stödtelefon.

Telefon: 0176-28 34 41

Du hittar information om Centrala elevhälsan här

Samtalsmottagningen

Öppenvårdsmottagning för barn, ungdomar 0-18 år och föräldrar som behöver stöd för lindriga psykiska besvär.

Telefon: 0176-326 460

Läs mer om samtalsmottagningen här

Ungdomsmottagningen

Träffar unga som är mellan 12-23 år.

Svarar på sex-och samlevnadsfrågor samt har stödjande samtalskontakter.

Via appen Alltid öppet kan ungdomar boka videomöte, alternativt chatta med kurator eller barnmorska.

Telefon 0176-327240

Läs mer om ungdomsmottagningen här

Norrtälje tjejjour

Norrtälje öppnar en tjejjour den 15 februari.

Läs mer om Norrtälje tjejjour här

Instagram: norrtaljetjejjour

facebook: Norrtälje tjejjour

Telefon: 076-0623336

Enheten för mottagning och våld i nära relation

Mottagningen har ett särskilt ansvar för dig som är eller tidigare varit utsatt för psykiskt, fysiskt våld eller andra övergrepp av närstående.

Mottagningsnummer för att komma i kontakt med våld i nära relation/Stödcentrum:

Telefon: 0176-710 43

Måndag – fredag 08.30-16.30.

Övrig tid, kvällar, nätter och helger går det att nå Socialjouren:

Telefon:08-410 200 40

Ring alltid larmnumret 112 vid akut fara.

Läs mer om Enheten för mottagning och våld i nära relation här

Här kan unga som utsätts eller utsätter andra för våld få stöd och hjälp

Till Trygghet och säkerhet
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.