Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i Norrtälje kommun

Våldsbejakande extremism är ett av fem fokusområden som ingår i det brottsförebyggande arbetet i Norrtälje kommun och som ingår i kommunens Trygghetspolicy.

I Norrtälje kommun finns en styrgrupp från olika förvaltningar och polis som är utsedda att ingå i arbetet mot Våldsbejakande extremism. En handlingsplan är antagen i kommunfullmäktige 2016 och en fördjupad handlingsplan är framtagen av den brottsförebyggande strategen september 2017. Gruppen träffas 4 ggr/år och vid behov och så kan gruppen träffas oftare. 

Brottsförebyggande strateg fungerar som kontaktperson/samordnare och ingår i regionala och nationella nätverk kring Våldsbejakande extremism.

Under 2017 – 2018 har över hundra personer fått en grundutbildning kring Våldsbejakande extremism. Skolpersonal, fritidsledare, fältsamordnare, socialtjänst, föreningsliv, studieförbund, poliser badpersonal och politiker med fler. Ekonomiska medel från MUCF har erhållits under 2017 - 2018. Steg 2 utbildning har genomförts för ett 40 tal professionella i Norrtälje.

I det dagliga brottsförebyggande arbetet så lyfts våldsbejakande extremism varje vecka på lägesbildsmötet som kommun och polis ansvarar för. Arbetet fortsätter löpande och en vägledning om våldsbejakande extremism del 1 ”Förstå” finns för personal och professionella i Norrtälje.

Arbetet och kartläggning sker löpande och ett "VBE-team" med personal som finns ute på fältet startas upp under våren 2019. En arbetsgrupp bestående av fältsamordnare, brobyggare på Roden, fritidsledare, socialtjänst och polis. En grupp som ständigt är nära fältet och som kan vara örat mot marken.  

Vi tar emot tips och synpunkter för att ständigt vara i utveckling med det förebyggande arbetet mot Våldsbejakande extremism.

Nedan följer en lista på utsedda personer i Norrtälje som kan svara på frågor och lotsa dig rätt om du har frågor eller oro. Vid pågående brott ring alltid 112!

På Nationell nivå går det bra att ringa Centrum för Våldsbejakande extremism (CVE), här finns det hjälp och stöd att få för yrkesverksamma på telefon
08-527 44 290 måndag–fredag 09.00-15.00 (helgfria vardagar).

Vi hänvisar också till CVE när det gäller hantering av återvändare från IS-kontrollerade områden.

Följande personer ingår i styrgruppen mot Våldsbejakande extremism:

Trygg i Norrtälje kommun
Bo Hammerin, brottsförebyggande strateg, kontaktperson VBE
bo.hammerin@norrtalje.se 0176-714 01, 073-558 24 11

David Isaksson, fältsamordnare
david.isaksson@norrtalje.se 0176 - 747 60, 073-962 34 29

Anna Glas, Integrationsstrateg
anna.glas@norrtalje.se 0176- 716 52, 073-962 34 25

Enheten för Säkerhet och Krisberedskap Norrtälje kommun
Ola Andersson, Säkerhetsstrateg
ola.andersson@norrtalje.se    0176-716 14, 073-558 21 25

Socialkontoret
Jessica Gjertz, Enhetschef
jessica.gjertz@norrtalje.se 0176-719 70

Michaela Candlert, socialsekreterare, Barn och Ungdomsavdelningen, mottagning och utredarenhet
michaela.candlert@norrtalje.se 0176-746 31, 073-962 36 67

Lina Nilsson, Stödcentrum för unga brottsoffer, medlingsverksamheten
lina.nilsson@norrtalje.se

Barn- och utbildningskontoret
Annika Moe, programrektor studieförberedande program Rodengymnasiet
annika.moe@norrtalje.se 0176-715 08

Lisa Bergman, biträdande rektor Roslagsskolan
lisa.bergman@norrtalje.se 0176 – 712 10

Polisen
Carola Wiklund kommunpolis, lokalpolisområde Norrtälje
carola.wiklund@polisen.se  010-563 12 83, 070-202 41 40

Jesper Emilsson kommunpolis, lokalpolisområde Norrtälje
jesper.emilsson@polisen.se  010-563 16 21, 0730-92 27 50

Ung Fritid
Helena Pennström, enhetschef Ung Fritid
helena.pennstrom@norrtalje.se  0176-710 40, 073-558 20 78

Gunilla Lundin, Enhetschef Ung Fritid
gunilla.lundin@norrtalje.se 0176-710 56

 

 

 

Kontakt
  • Bo Hammerin - Brottsförebyggande strateg, Trygg i Norrtälje kommun
  • 0176 714 01, 073 558 24 11
  • Hantverkaregatan 20B
Här kan du läsa mer om hur vi kan förebygga våldsbejakande extremism
Till Trygghet och säkerhet
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.