Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

ANDT - strategin år 2016 - 2020

ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. Vår regering har arbetat fram en nationell strategi för hur vi ska arbeta med dessa frågor,  både regionalt och lokalt.

Norrtäljeån i sommarskrud.

ANDT - strategin

Strategin är ett redskap som vi kan använda när vi planerar för hur vi i vår kommun ska arbeta med dessa frågor. 

Strategin har ett övergripande målområde vilket är:

"Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk". 

Målområden

Detta övergripande mål är sedan nedbrutet till 6 målområden: 

 

 1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och 

  tobak ska minska

 2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar
  tidigt med alkohol ska successivt minska

 3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska

 4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. 

 5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska

 6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt

Varje målområde har sedan olika insatsområden kopplat till sig. 

En regional strategi och handlingsplan i Stockholms län 2017 - 2020

Särskilt prioriterade insatser inom ANDT-arbetet i Stockholms län 2017–2020:

Länsstyrelsen ska fortsatt stödja kommunerna i det lokala arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det gör vi genom bland annat kunskapsförmedling, nätverk och kommunbesök.

Några av de insatser som Länsstyrelsen kommer att prioritera särskilt under strategiperioden:

 • Riktat stöd till de kommuner som saknar strukturer, aktuella styrdokument och personalresurser för samordning av det lokala förebyggande arbetet
 • Utbilda kommunala politiker med ansvar för tillsynsfrågor i alkohol- och tobakslagen
 • Sprida verksamma arbetsmetoder för att minska tillgång till, och skadlig användning av, alkohol, narkotika, dopning och tobak
 • Utvärdera arbetsmetoder för att exempelvis minska tillgången till tobak bland underåriga och våld bland unga
 • Utveckla regionala strukturer för samverkan kring brottsförebyggande och ANDT-förebyggande arbete
 • Sprida kunskap om och verka för ett stärkt och samordnat preventionsarbete i länets kommuner som särskilt gynnar asylsökande och nyanlända barn, unga och deras föräldrar
 • Samordna och stödja en lokal mobilisering mot langning av alkohol till underåriga
 • Ta fram en kompetensutvecklingsstrategi om narkotika för professionella i ungas närhet, genomföra och följa upp
 • Sprida kunskap om, och metoder för, våldsförebyggande arbete till länets kommuner
Kontakt
 • Sofie Ahlholm - Folkhälsostrateg, Trygg i Norrtälje kommun
 • 0176 - 7146 69
 • Hantverkaregatan 20B, 761 30 Norrtälje
Dokument och viktiga data kring ANDT frågor
Till Trygghet och säkerhet
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.