Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så fungerar sotning av eldstad

Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras av kommunens behöriga sotare för att få användas och för att minimera risken för soteld.

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning.

Sotningen innebär att brännbara sotbeläggningar i eldstäder och rökkanaler tas bort i sådan omfattning att risken för soteld och skadeverkningarna vid en soteld minimeras. Det innebär att alla ytor som rökgaserna passerar ska rengöras.

Här hittar du taxan för sotning och brandskyddskontroll.

Sotningsdistrikten

Varje hus i Norrtälje kommun tillhör ett sotningsdistrikt. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats.

Kommunen har ansvar för att alla sotningspliktiga fastigheter sotas och kontrolleras ur brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Norrtälje kommun är uppdelat i två distrikt, det norra och det södra och har avtal med två sotningsföretag som utför arbete i vartdera distriktet. Sotning utförd av annan sotare än kommunens avtalade entreprenörer ersätter inte den lagstadgade sotningen utan är endast en extrasotning. 

Du hittar sotningsdistrikten under bo&miljö i kartmenyn.

Här kan du se en karta som visar uppdelningen av sotningsdistrikten.

Kontaktuppgifter till sotningsdistrikten:


 • Norrtälje norra sotningsdistrikt
  AB Roslagsotar'n
  Box 7, 764 21 Väddö
  0176 520 80 Telefontider vardagar: kl. 06.00-08.00 samt 15.00-16.00
  sotare@rospigg.se

 • Norrtälje södra sotningsdistrikt
  Norrteljesotarna AB
  Bergshamravägen 40, 761 11 Bergshamra
  0176 22 39 10 Telefontider vardagar: kl. 07.15-11.00
  info@norrteljesotarna.se
  webbplats 

Tidsintervaller för sotning och brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll och sotning är två separata uppdrag som utförs enligt olika tidsintervaller som är fastställda av kommunen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi försöker att samordna tillfället för brandskyddskontroll och sotning för att minska antalet besök i fastigheten och göra det smidigare för dig som är fastighetsägare. Här kan du se vilka tidsintervaller som gäller.

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004.  

Förbered inför sotarens besök

När det är dags för sotning får du besked om detta från ditt sotningsdistrikt. Om tiden inte passar kan du höra av dig och få hjälp att anpassa tillfället efter dina behov. Sotningsdistriktet har inte rätt att senarelägga ett besök mer än två månader än vad som är angivit enligt tidsintervallerna.

 • Se till att anläggningen är tillgänglig i sin helhet från eldstad till skorsten och att det finns en säker tillträdesväg från mark till skorstenen. Läs mer om taksäkerhet här.
 • Är det brandskyddskontroll som ska utföras behövs även tillgång till vind, skorstenschakt och andra eventuella utrymmen där skorstenen passerar.
 • Låt bli att elda samma dag som brandskyddskontrollen sker.
 • Se till att du har uppgifter om byggnadsår och eventuella ombyggnadsår för eldstad och skorsten vid brandskyddskontrollen.

Sotning i bostadsrätt/flerfamiljshus

Om du bor i en bostadsrätt är det bostadsrättsföreningen som fastighetsägare som är ansvarig för eldstäder och rökkanaler i huset. Det är bostadsrättsförenings stadgar som sedan bestämmer vilka rättigheter och skyldigheter du som bostadrättsinehavare har kring eldstaden i din bostadsrätt.  Är du osäker på vad som gäller i just din bostadsrättsförening kontaktar du styrelsen. Detsamma gäller om du vill renovera en skorsten för att ta en befintlig eldstad i bruk.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för eldstäder i bostadsrätt.

Till Trygghet och säkerhet
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.