Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.

Scandinav

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa och psykisk ohälsa är inte olika spår, utan hänger ihop med varandra. För att nå till en punkt där den psykiska hälsan blir en lika viktig fråga som den psykiska ohälsan krävs att hela samhället ser problemen och bidrar efter förmåga. Det f
inns inte en förklaring utan många olika faktorer spelar roll för hur vi mår. 
Den psykiska hälsan hänger samman med den fysiska och sociala hälsan. Hälsans bestämningsfaktorer måste därför vara i fokus och samhällets alla aktörer behöver arbeta samlat för att nå en ökad psykisk hälsa för alla.

Uppdrag psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för 2017. Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på Sveriges Kommuner och Landsting.

Varför en satsning på psykisk hälsa? Jo man ser attser att kostnaderna för den psykiska ohälsan år 2030 kommer vara lika stor som för all hälso- och sjukvård 2009. Den psykiska ohälsan har ökat sen 2000-talets början. Ökningen har skett inom alla grupper. 

Bakgrund och fakta

  • Besvär av ängslan, oro, ångest och sömnbesvär har ökat under de senaste två decennierna. Nedsatt psykiskt välbefinnande är i dag ett omfattande folkhälsoproblem.
  • Det psykiska välbefinnandet påverkas av en rad olika faktorer, bland annat individens förmåga att hantera stress, arbetslöshet, ekonomisk utsatthet samt förmåga att upprätthålla goda levnadsvanor.
  • År 2030 förväntas psykisk ohälsa vara den dominerande folkhälsoutmaningen, inte bara i Sverige utan också globalt.
  • Andelen barn som uppger att de har haft minst två besvär, psykiska och/eller somatiska, mer än en gång i veckan under de senaste sex månaderna ökar, särskilt bland de äldre barne
  • Psykosomatiska besvär bland ungdomar kan kopplas till varaktiga negativa effekter på hälsan. Unga personer som upplever ängslan och nervositet löper större risk att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa senare i livet.
  • Psykisk ohälsa den främsta orsaken till sjukfrånvaro i stora delar av västvärlden och i Sverige står psykiska diagnoser för cirka 45 procent av alla pågående sjukskrivningar

 

En av fem får besvär med sin psykiska hälsa varje år. Vare sig du behöver hjälp nu eller om du vill förbereda dig för framtiden kan verktyget minKompass lära dig olika metoder som hjälper dig att förbättra din psykiska hälsa. Här kan du testa minKOmpass

I Uppdrag hälsa så ingår flera olika delar både inom regionen och för oss inom Norrtälje kommun.  

Här kan du läsa mer om Uppdrag psykisk hälsa

Sidor kring psykisk hälsa och ohälsa
Till Trygg i Norrtälje kommun
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.