Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel

Levnadsvanor, såsom fysisk aktivitet och kostvanor är faktorer som påverkar hälsan i stor utsträckning. Folkhälsoarbetet i samverkan, arbetar för att erbjuda en meningsfull och innehållsrik fritid.

Finsk sommarläger 2017

Musik och rörelse på finska sommarlägret

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor

Invånarna själva har det yttersta ansvaret för sin livsstil och sina levnadsvanor men folkhälsoarbetet i kommun ska arbeta med att skapa hälsofrämjande förutsättningar och möjliggöra för invånarna att välja hälsofrämjande alternativ. 

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor främjar var för sig och tillsammans god hälsa och välbefinnande samt har en sjukdomsförebyggande effekt. För att minska sjukdomsbördan kopplad till fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor behöver fler av oss vara regelbundet fysiskt aktiva och minska på stillasittandet, samt äta mer hälsosamt.

Fysisk aktivitet

De svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet följer de från WHO som bland annat innebär att alla vuxna rekommenderas vara fysiskt aktiva sammanlagt minst 150 minuter per vecka av minst måttlig intensitet (vid hög intensitet rekommenderas 75 minuter per vecka). Det är även viktigt att motverka långa perioder av stillasittande, eftersom stillasittande i sig är en riskfaktor för hälsan, även bland personer som i övrigt är fysiskt aktiva. Fysisk inaktivitet finns med bland de tio främsta riskfaktorerna i Sverige för förlorade friska levnadsår. 

En stillasittande livsstil utgör idag ett mycket stort folkhälsoproblem, det är därför viktigt att utveckla metoder för att främja fysisk aktivitet. Med stöd av arbetsmetoden FaR® Fysiskt aktivitet på recept användas för sjukdomsprevention och sjukdomsbehandlingkan. 

Här kan du läsa mer om FaR

Pulsträning

Enligt forskning ger pulsträning förbättrade förutsättningar för inlärning. Därför har Svanberga skola infört pulsträning tre dagar i veckan för elever i årskurs åtta och nio. Tillsammans med de ordinarie idrottslektionerna innebär det att eleverna har rörelse på schemat fem gånger i veckan. 

Här kan du läsa mer om hur Svanberga har arbetat med metoden

Matvanor

Under de senaste 30 åren har mycket förändrats vad gäller bland annat utbud, pris, tillgänglighet, marknadsföring, portionsstorlekar och sociala normer som sammantaget har lett till en förändrad matkonsumtion. Ohälsosamma matvanor, såsom ett lågt intag av frukt och grönsaker samt ett högt intag av salt, är bland de främsta riskfaktorerna för sjukdomsbördan i Sverige.*

Övervikt och fetma

Andelen personer med fetma i Sverige har tredubblats sedan 1980-talet och fortsätter öka. Nu i år 2017 är 51% av vår befolkning i Sverige överviktiga. Ett högt body mass index (BMI) återfinns bland de fem främsta riskfaktorerna i Sverige för förlorade friska levnadsår.

*källa Folkhälsomyndigheten

Till Trygg i Norrtälje kommun
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.