Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Verksamheten - Trygg i Norrtälje kommun

Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun att bo, leva och verka i. För att nå dit bildades Trygg i Norrtälje kommun, som har till uppdrag att samverka med kommunen, polisen, andra myndigheter, företag, föreningar med flera.

Familj

Familj

Uppdrag, mål och resultat

Vårt uppdrag består av två delar: 

 • Att utveckla och samordna ett övergripande, strategiskt och långsiktigt

  drog- och brottsförebyggande trygghetsarbete i kommunen.

 • Skapa förutsättningar för dialog, samverkan och gemensamma arbetsplattformar mellan alla aktörer och invånare i kommunen

Vi har tre övergripande och långsiktiga mål:

 • Minska användandet av alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
 • Minska brottsligheten och öka den upplevda tryggheten hos invånarna.
 • Bli Sveriges tryggaste kommun

Samverkan har snabbt gett mycket goda resultat:

 • Norrtälje kommun nominerad till Security Awards 2015 (Årets trygghets- och säkerhetsarbete i kommun, av Skydd och Säkerhet)
 • Norrtälje blev årets förebyggande kommun 2014 (priset delas ut av CAN,Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).
 • Tryggaste kommunen i hela Stockholms län 2013 (mätning av Tryggare Sverige).
 • Gått från få insatser till stor bredd. 

Organisation

Verksamheten inom TiNk är kommunövergripande och väl förankrad i kommunledningen, med tydliga mandat och en tydlig roll i trygghetsarbetet.
Teamet består av åtta heltidsanställda, med hög kompetens och stor erfarenhet,
som jobbar nära varandra med både hjärta och hjärna, passion och struktur.
Arbetet är till största delen proaktivt och stort fokus läggs på kommunikation och
på att bygga upp relationer för att få de olika samverkansplattformarna att fungera.

Vilka verksamhetsområden omfattar TiNk?

TiNk bedriver ett trygghetsarbete och har plattformar för
samverkan inom flera områden:

 • Ett övergripande strategiskt folkhälsoarbete
 • ANDT - förebyggande arbete mot alkohol,narkotika, dopning och tobak
 • Föräldraskapsstöd - Komet, ABC, Effekt, Älskade förbannade tonåring, föräldraföreläsningar, samtal och NPF; Egen styrka
 • Brottsförebyggande arbete - samverkan med polis, trygghetsvandringar, nätverk mot våldsbejakande extremism
 • Integration - Arbetar strategiskt med att i samverkan arbeta för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter
 • Våld i nära relation - samverkan, utbildning och information, HBTQ och heder
 • Fältsamordnare - uppsökande och förebyggande arbete med barn och ungdomar
 • Utbildning, kommunikation och information - kompetensutveckling, utbildning, seminarier, kampanjer, konferenser, webb och sociala medier

Strategi och metod

Med tydliga mål och ett uppdrag som är väl förankrat i kommunledningen, samordnar TiNk arbetet inom de etablerade arbetsplattformarna, där många olika aktörer deltar – kommunala nämnder/kontor, polisen, andra myndigheter, organisationer, föreningar, företag och kyrkorna.

Fyra plattformar utgör grunden för arbetet:

 • Lokala områdesgrupper
 • TiNk-rådet
 • Kommunledningen
 • Lokalt BRÅ.

Arbetet är alltid insiktsdrivet och tar avstamp i upplevda problem, undersökningar, statistik med mera. TiNk:s roll är att vara motorn som driver och får saker att hända. Vi definierar uppdrag, erbjuder metoder, ger stöd och skapar engagemang. 

Vill du läsa mer om oss? 

Ladda gärna ner vår folder som beskriver mer om vår verksamhet och organisation

Till Trygg i Norrtälje kommun
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.