Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verksamheten - Trygg i Norrtälje kommun

Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun att bo, leva och verka i. För att nå dit arbetar Trygg i Norrtälje kommun med att leda, samverka och samordna det förebyggande trygghetsarbetet med samtliga kontor/ förvaltningar, KSON, Tiohundra och Polisen samt ideella sektorn och näringslivet.

Tre ansikten på leende människor.

Uppdrag, mål och resultat

Vårt uppdrag består av två delar: 

 • Att utveckla och samordna ett övergripande, strategiskt och långsiktigt

  drog- och brottsförebyggande trygghetsarbete i kommunen.

 • Skapa förutsättningar för dialog, samverkan och gemensamma arbetsplattformar mellan alla aktörer och invånare i kommunen

Vi har tre övergripande och långsiktiga mål:

 • Minska användandet av alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
 • Minska brottsligheten och öka den upplevda tryggheten hos invånarna.
 • Bli Sveriges tryggaste kommun

Samverkan har snabbt gett mycket goda resultat:

 • Norrtälje kommun nominerad till Security Awards 2015 (Årets trygghets- och säkerhetsarbete i kommun, av Skydd och Säkerhet)
 • Norrtälje blev årets förebyggande kommun 2014 samt 2017 (priset delas ut av CAN,Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).
 • Tryggaste kommunen i hela Stockholms län 2013 (mätning av Tryggare Sverige).
 • Gått från få insatser till stor bredd. 

Organisation

Verksamheten inom TiNK är kommunövergripande och väl förankrad i kommunledningen, med tydliga mandat och en tydlig roll i trygghetsarbetet.
Teamet består av 12 heltidsanställda, med hög kompetens och stor erfarenhet,
som jobbar nära varandra med både hjärta och hjärna, passion och struktur.
Arbetet är till största delen proaktivt och stort fokus läggs på kommunikation och
på att bygga upp relationer för att få de olika samverkansplattformarna att fungera.

Vilka verksamhetsområden omfattar TiNK?

TiNK bedriver ett trygghetsarbete och har plattformar för
samverkan inom flera områden:

 • Ett övergripande strategiskt folkhälsoarbete
 • ANDT - förebyggande arbete mot alkohol,narkotika, dopning och tobak
 • Föräldraskapsstöd - iKomet, ABC, FÖS och föräldraföreläsningar
 • Brottsförebyggande arbete - samverkan med polis, trygghetsvandringar, nätverk mot våldsbejakande extremism
 • Våld i nära relation - samverkan och information
 • Fältsamordnare - uppsökande och förebyggande arbete med barn och ungdomar
 • Utbildning, kommunikation och information - kompetensutveckling, utbildning, seminarier, kampanjer, konferenser, webb och sociala medier

Strategi och metod

Med tydliga mål och ett uppdrag som är väl förankrat i kommunledningen, samordnar TiNK arbetet inom de etablerade arbetsplattformarna, där många olika aktörer deltar – kommunala nämnder/kontor, polisen, andra myndigheter, organisationer, föreningar, företag och kyrkorna.

Fyra plattformar utgör grunden för arbetet:

 • Lokala områdesgrupper
 • TiNK-rådet
 • Kommunledningen
 • Lokalt Trygghet och Säkerhetsråd

Arbetet är alltid insiktsdrivet och tar avstamp i upplevda problem, undersökningar, statistik med mera. TiNK:s roll är att vara motorn som driver och får saker att hända. Vi definierar uppdrag, erbjuder metoder, ger stöd och skapar engagemang. 

 

Till Trygg i Norrtälje kommun
Senast ändrad: 2022-01-17
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.