Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Våldsbejakande extremism

I Sverige har vi har en nationell samordning mot våldsbejakande extremism. Vi arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå.

våldsbejakande extremism

Vad är uppdraget för en nationell samordnare?

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har som huvuduppdrag att stärka och stödja lokal samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism. Vår nationella samordnare och dennes team ska även verka för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism samt främja utvecklingen av förebyggande metoder.

Vi som kommun har ett ansvar i det lokalt förebyggande arbetet och att skapa samverkan mellan olika aktörer såsom skola, polis, socialtjänst, trossamfund och civilsamhälle. Här hos oss i Norrtälje kommun är det bland annat Trygg i Norrtälje kommun och vår säkerhetschef, Ola Andersson som arbetar med uppdraget.

Vad betyder våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. 

Med våldsbejakande extremism avses tre olika rörelser: den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Nationell stödtelefon - Orostelefonen

I augusti 2015 beslutade regeringen att den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism skulle ge en civilsamhällesorganisation i uppdrag att starta upp och ansvara för en nationell stödtelefon (Dir KU2015:86).

Rädda Barnen har valts ut av samordnaren för att driva den operativa verksamheten. Den nationella stödtelefonen, som kommer att bemannas vardagar mellan 09:00-15:00, fungerar som en kopplingscentral där de samtal som inkommer slussas vidare till berörda aktörer på lokal nivå. Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Stödtelefonen är en pilotverksamhet som pågår fram till 16 juni 2016.

Telefonnumret till stödlinjen är: 020 - 100 200

Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Här kan du även läsa med om Orostelefonen

Vad gör vi i Norrtälje kommun?

Vi har bildad ett nätverk av nyckelpersoner från våra olika verksamheter och förvaltningar. I dagsläget är följande representerade i nätverket:

 • Trygg i Norrtälje kommun
 • Polisen
 • Skolan
 • Socialtjänsten
 • TioHundra
 • Elevhälsan
 • Fältsamordnare
 • Brottsofferstödjare
 • Ung Fritid

Detta nätverk träffas regelbundet och har som avsikt att ha en bra insyn i det aktuella läget i vår egen kommun samt på regional och nationell nivå.

Kontakt
 • Bo Hammerin - Brottsförebyggande strateg, Trygg i Norrtälje kommun
 • 0176 714 01, 073 558 24 11
 • Hantverkaregatan 20B
Här kan du läsa mer om hur vi kan förebygga våldsbejakande extremism
Till Trygg i Norrtälje kommun
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.