Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbete mot alkohol och narkotika

Ett av Trygg i Norrtälje kommuns uppdrag är att arbeta förebyggande mot ANDT - alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det gör vi i samverkan med en mängd olika aktörer i vår kommun samt på både regional och nationell nivå.

Knän och armbågar på ungdomar som sitter på en parkbänk.

Vad gör vi för att motverka alkohol och narkotikamissbruk? 

 

Vi vet att tidigt främjande och förebyggande arbete med barn, unga och dess föräldrar är av största vikt för att förebygga senare ohälsa, som tex missbruk av alkohol och narkotika. Genom att erbjuda föräldrar tidigt stöd i sin föräldrarroll - stärker vi skyddet kring våra barn och unga. Trygga och varma realtioner med sina föräldrar, en fungerande skolgång och att ha en menigsfull fritid är viktiga komponenter för att stärka motståndskraften hos våra barn och unga. 

Vi arbetar efter det nationella övergripande målet för alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) vilket är: ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Målet nås genom ett delat ansvar och samverkan mellan olika aktörer i Norrtälje kommun. Fokus ligger på tillgångs- och tillgänglighetsbegränsande arbete, förebyggande arbete med barn och ungdomar, föräldraskapsstöd, tidiga insatser samt vård och behandling.

Sedan flera år tillbaka så arbetar alla skolor i vår kommun mot tobak på olika sätt. Norrtälje kommun ställer sig också bakom Tobacco Endgame – Ett rökfritt Sverige 2025.

 

Mini Maria mottagningen i Norrtälje

Mini Maria i Norrtälje vänder sig till ungdomar och till vårdnadshavare. Deras arbete är att hjälpa ungdomar kring problem med alkohol eller droger. Mini Maria vänder sig till ungdomar upp till och med 20 år, är man över 18 år behöver man inte ha med sig vårdnadshavare även om vi tycker det är bra om de är med. Mottagningen erbjuder missbruksbedömning, familjesamtal och behandling av till exempel alkohol och cannabis. 

Vill du veta mer om Mini Maria så finns här mer information

Missbruk och beroende

Socialkontoret kan erbjuda stöd och hjälp för dig som är över 20 år, som upplever att du har problem med alkohol, narkotika och /eller sepl om pengar. I första hand kan du få behandling i form av öppenvård men du kan också erbjudas vård på Hem för vård och boende - HVB

Här hittar du mer infopmration om hur socialkontoret arbetar

Psykiatri- och beroendemottagning

Specialistmottagningen i Norrtälje har flera behandlingsteam för dig som är i behov av specialiserad psykiatrisk vård eller beroendevård. 
 
Vill du veta mer om mottagningen hittar du information här
 
Kontakt
  • Sofie Ahlholm - Trygg i Norrtälje kommun
  • 0176 746 69, 070 639 08 14
  • Hantverkaregatan 20B, 761 28 Norrtälje
Till Trygg i Norrtälje kommun
Senast ändrad: 2022-01-17
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.