Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stiftelser och ansökan om bidrag

Du som medborgare i Norrtälje kommun kan söka bidrag ur olika fonder som kommunen har hand om. Besked om ansökningsperiod och vilka fonder du kan ansöka om medel ur från år 2021 meddelas under mars månad.

En fond eller stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Även om kommunen har hand om och förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Vi får heller inte använda pengarna till egna verksamheter.

Olika regler för olika fonder

Varje fond har sina särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna säger också ofta vem som kan söka pengar ur fonden och om det finns andra faktorer som spelar roll. Till exempel kan en fonds regler kräva att den som söker bor på en särskild plats. Det är nämnderna i Norrtälje kommun har hand om olika fonder och delar ut bidrag högst fyra gånger per år. Nedan ser du vilka nämnder som är ansvarig för olika fonder. Vill du få mer information är du välkommen att kontakta den nämnd som sköter fonden.

Du ansöker om bidrag från fonder på den här blanketten.

Här kan du söka bidrag från:

Anna och Rolf Balkenhausens Donationsfond 

Stiftelsens vinst skall användas för ändamål som syftar till att gynna kommunens utveckling, förbättring och framsteg eller till välgörande ändamål.

Kontakta kommunstyrelsekontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post kommunstyrelsen@norrtalje.se

J.M Holmers och Österholms fond

90 % av stiftelsens avkastning delas ut till flickor som studerar på en gymnasieutbildning inom kommunen och har behov av ekonomiskt stöd.

Kontakta kommunstyrelsekontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post kommunstyrelsen@norrtalje.se

Ebba Gentele 

Har som ändamål att hjälpa äldre personer eller pensionärsföreningar som bedriver ideell verksamhet med social anknytning. Företrädesrätt för personer från Rådmansö församling.

Kontakta kommunstyrelsekontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post kommunstyrelsen@norrtalje.se

Linnéa Andersson 

Linnéa Anderssons stiftelse har som mål att uppmuntra och stötta personer från Rådmansö församling som nu bor på ålderdomshem, servicehus, pensionärsbostad eller som vårdas i hemmet. I andra hand så vill stiftelsen uppmuntra behövande pensionärer boende i Rådmansö församling. Om något av dessa syften inte går att uppfylla så skall stiftelsen verka för att uppmuntra och stödja pensionärer från övriga delar av Norrtälje kommun.

Kontakta kommunstyrelsekontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post kommunstyrelsen@norrtalje.se

Karl Johan Mattsson

Ansökningsperioden för hösten 2021 är öppen 210812-211012. Ansökningar som inkommer utanför ansökningsperioden lämnas utan åtgärd.

Denna fond kan användas i enlighet med samfondens ändamål till att hjälpa enskilda personer som behöver stöd och uppmuntran, eller till föreningar som arbetar med att ge stöd.

För att söka ur fonden ska sökande vara folkbokförd i Norrtälje kommun. Sökande med barn under 18 år prioriteras. Vid ansökan ur fond som förvaltas av socialnämnden behöver endast en blankett fyllas i.

Ansökan skickas till Norrtälje kommun, Kommunstyrelsekontoret Box 800, 761 28 Norrtälje. Den kan också lämnas in på kommunens Kontaktcenter på Estunavägen 14. Sökanden som vill lämna sin ansökan i receptionen på socialkontoret kommer att hänvisas till Estunavägen 14.

Kontakta socialkontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post socialnamnden@norrtalje.se

Stenbergska I

Ansökningsperioden för hösten 2021 är öppen 210812-211012. Ansökningar som inkommer utanför ansökningsperioden lämnas utan åtgärd.

Hjälper personer eller föreningar i Norrtälje kommun, som bedriver ideell verksamhet med social anknytning och är i behov av ekonomisk hjälp.

För att söka ur fonden ska sökande vara folkbokförd i Norrtälje kommun. Sökande med barn under 18 år prioriteras. Vid ansökan ur fond som förvaltas av socialnämnden behöver endast en blankett fyllas i.

Ansökan skickas till Norrtälje kommun, Kommunstyrelsekontoret Box 800, 761 28 Norrtälje. Den kan också lämnas in på kommunens Kontaktcenter på Estunavägen 14. Sökanden som vill lämna sin ansökan i receptionen på socialkontoret kommer att hänvisas till Estunavägen 14.

Kontakta socialkontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post socialnamnden@norrtalje.se

Fonden till förmån till behövande

Ansökningsperioden för hösten 2021 är öppen 210812-211012. Ansökningar som inkommer utanför ansökningsperioden lämnas utan åtgärd.

Hjälper personer i Norrtälje kommun som är i behov av ekonomisk hjälp.

För att söka ur fonden ska sökande vara folkbokförd i Norrtälje kommun. Sökande med barn under 18 år prioriteras. Vid ansökan ur fond som förvaltas av socialnämnden behöver endast en blankett fyllas i.

Ansökan skickas till Norrtälje kommun, Kommunstyrelsekontoret Box 800, 761 28 Norrtälje. Den kan också lämnas in på kommunens Kontaktcenter på Estunavägen 14. Sökanden som vill lämna sin ansökan i receptionen på socialkontoret kommer att hänvisas till Estunavägen 14.

Kontakta socialkontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post socialnamnden@norrtalje.se

Stenbergska II 

En fond som delar ut belöning till en elev som har varit en god kamrat eller med mycket goda resultat i skolan. Belöning kan också delas ut till en elev som inom skolans ramar ägnat sig åt kulturell eller idrottslig verksamhet. Fonden kan även användas som ett stipendium för vidareutbildning, studiehjälp, studieresa, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller övriga gemensamma ändamål för eleverna.

Kontakta barn- och utbildningskontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post barn.skolnamnden@norrtalje.se

Ansökan ska vara Barn- och skolnämnden tillhanda senast 2021-12-06.

Norrtälje skolfond 

En fond som delar ut belöning till en elev som har varit en god kamrat eller med mycket goda resultat i skolan. Belöning kan också delas ut till en elev som inom skolans ramar ägnat sig åt kulturell eller idrottslig verksamhet. Fonden kan även användas som ett stipendium för vidareutbildning, studiehjälp, studieresa, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller övriga gemensamma ändamål för eleverna.

Kontakta barn- och utbildningskontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post barn.skolnamnden@norrtalje.se

Ansökan ska vara Barn- och skolnämnden tillhanda senast 2021-12-06.

Carlssonska 

En fond som i första hand bidrar till slöjd eller yrkesutbildning för flickor från Roslagsbros församling. I andra hand kan fonden sökas av flickor från övriga delar av Norrtälje kommun som också önskar studera slöjd eller andra yrkesutbildningar.

Kontakta barn- och utbildningskontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post barn.skolnamnden@norrtalje.se

Ansökan ska vara Barn- och skolnämnden tillhanda senast 2021-12-06.

Fonden till förmån för lärare 

En fond som ska användas som bidrag till förmån för skolledare och lärare inom skolväsendet i Norrtälje. Företrädesvis för bidrag till studier, studieresor, vetenskapligt och pedagogiskt författarskap.

Kontakta barn- och utbildningskontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post barn.skolnamnden@norrtalje.se

Obs: Fonden är stängd för ansökan under 2021.

 

Till Stöd och hjälp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.