Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stiftelser och ansökan om bidrag

Du som medborgare i Norrtälje kommun kan söka bidrag ur olika fonder som kommunen förvaltar.

En fond eller stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Även om kommunen har hand om och förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Vi får heller inte använda pengarna till egna verksamheter.

Olika regler för olika fonder

Varje fond eller stiftelse har särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna säger också ofta vem som kan söka pengar och om det finns andra faktorer som spelar roll. Till exempel kan det finnas regler som kräver att den som söker bor på en särskild plats. Det är olika nämnder i Norrtälje kommun som delar ut medel. Det sker i regel två gånger per år. Nedan ser du vilken nämnd som är ansvarig för vilken fond. Vill du få mer information är du välkommen att kontakta den nämnd som sköter fonden.

Du ansöker om medel på den här blanketten

Här kan du söka bidrag från:

Anna och Rolf Balkenhausens Donationsfond 

Stiftelsens avkastning ska användas för nyttiga ändamål som tjänar kommunens utveckling och förkovran eller till välgörande ändamål. Med förkovran avses kommunens förbättring eller framsteg.

Kontakta kommunstyrelsekontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post kommunstyrelsen@norrtalje.se

Sista dag att ansöka för 2021 är den 2 november.

J.M Holmers och Österholms fond

Medel ur fonden delas ut till flickor som studerar på en gymnasieutbildning inom kommunen och har behov av ekonomiskt stöd.

Kontakta kommunstyrelsekontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post kommunstyrelsen@norrtalje.se

Sista dag att ansöka för 2021 är den 2 november.

Ebba Genteles stiftelse 

Har som ändamål att hjälpa äldre personer eller pensionärsföreningar som bedriver ideell verksamhet med social anknytning. Företrädesrätt för personer från Rådmansö församling.

Kontakta kommunstyrelsekontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post kommunstyrelsen@norrtalje.se

Sista dag att ansöka för 2021 är den 2 november.

Anna Linnéa Anderssons fond 

Linnéa Anderssons stiftelse har som mål att uppmuntra och stötta personer från Rådmansö församling som nu bor på ålderdomshem, servicehus, pensionärsbostad eller som vårdas i hemmet. I andra hand så vill stiftelsen uppmuntra behövande pensionärer boende i Rådmansö församling. Om något av dessa syften inte går att uppfylla så skall stiftelsen verka för att uppmuntra och stödja pensionärer från övriga delar av Norrtälje kommun.

Kontakta kommunstyrelsekontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post kommunstyrelsen@norrtalje.se

Sista dag att ansöka för 2021 är den 2 november.

Karl Johan Mattsson

Ansökningsperioden för hösten 2021 är öppen 210812-211012. Ansökningar som inkommer utanför ansökningsperioden lämnas utan åtgärd.

Denna fond kan användas i enlighet med samfondens ändamål till att hjälpa enskilda personer som behöver stöd och uppmuntran, eller till föreningar som arbetar med att ge stöd.

För att söka ur fonden ska sökande vara folkbokförd i Norrtälje kommun. Sökande med barn under 18 år prioriteras. Vid ansökan ur fond som förvaltas av socialnämnden behöver endast en blankett fyllas i.

Ansökan skickas till Norrtälje kommun, Kommunstyrelsekontoret Box 800, 761 28 Norrtälje. Den kan också lämnas in på kommunens Kontaktcenter på Estunavägen 14. Sökanden som vill lämna sin ansökan i receptionen på socialkontoret kommer att hänvisas till Estunavägen 14.

Kontakta socialkontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post socialnamnden@norrtalje.se

E.G Stenbergs Donationsfond I

Ansökningsperioden för hösten 2021 är öppen 210812-211012. Ansökningar som inkommer utanför ansökningsperioden lämnas utan åtgärd.

Hjälper personer eller föreningar i Norrtälje kommun, som bedriver ideell verksamhet med social anknytning och är i behov av ekonomisk hjälp.

För att söka ur fonden ska sökande vara folkbokförd i Norrtälje kommun. Sökande med barn under 18 år prioriteras. Vid ansökan ur fond som förvaltas av socialnämnden behöver endast en blankett fyllas i.

Ansökan skickas till Norrtälje kommun, Kommunstyrelsekontoret Box 800, 761 28 Norrtälje. Den kan också lämnas in på kommunens Kontaktcenter på Estunavägen 14. Sökanden som vill lämna sin ansökan i receptionen på socialkontoret kommer att hänvisas till Estunavägen 14.

Kontakta socialkontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post socialnamnden@norrtalje.se

T.F.F behövande i Norrtälje kommun

Ansökningsperioden för hösten 2021 är öppen 210812-211012. Ansökningar som inkommer utanför ansökningsperioden lämnas utan åtgärd.

Hjälper personer i Norrtälje kommun som är i behov av ekonomisk hjälp.

För att söka ur fonden ska sökande vara folkbokförd i Norrtälje kommun. Sökande med barn under 18 år prioriteras. Vid ansökan ur fond som förvaltas av socialnämnden behöver endast en blankett fyllas i.

Ansökan skickas till Norrtälje kommun, Kommunstyrelsekontoret Box 800, 761 28 Norrtälje. Den kan också lämnas in på kommunens Kontaktcenter på Estunavägen 14. Sökanden som vill lämna sin ansökan i receptionen på socialkontoret kommer att hänvisas till Estunavägen 14.

Kontakta socialkontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post socialnamnden@norrtalje.se

Stenbergska stiftelsen II 

En stiftelse som delar ut belöning till en elev som har varit en god kamrat eller med mycket goda resultat i skolan. Belöning kan också delas ut till en elev som inom skolans ramar ägnat sig åt kulturell eller idrottslig verksamhet. Fonden kan även användas som ett stipendium för vidareutbildning, studiehjälp, studieresa, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller övriga gemensamma ändamål för eleverna.

Kontakta barn- och utbildningskontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post barn.skolnamnden@norrtalje.se

Ansökan ska vara Registraturen tillhanda på kommunstyrelsen@norrtalje.se senast 2021-12-06.

Norrtälje skolfond 

En fond som delar ut belöning till en elev som har varit en god kamrat eller med mycket goda resultat i skolan. Belöning kan också delas ut till en elev som inom skolans ramar ägnat sig åt kulturell eller idrottslig verksamhet. Fonden kan även användas som ett stipendium för vidareutbildning, studiehjälp, studieresa, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller övriga gemensamma ändamål för eleverna.

Kontakta barn- och utbildningskontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post barn.skolnamnden@norrtalje.se

Fonden är stängd för ansökan resterande månader av 2021.

Carlssonska Roslagsbro

En fond som i första hand bidrar till slöjd eller yrkesutbildning för flickor från Roslagsbros församling. I andra hand kan fonden sökas av flickor från övriga delar av Norrtälje kommun som också önskar studera slöjd eller andra yrkesutbildningar.

Kontakta barn- och utbildningskontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post barn.skolnamnden@norrtalje.se

Ansökan ska vara Registraturen tillhanda på kommunstyrelsen@norrtalje.se senast 2021-12-06.

Fonden till förmån för lärare 

En fond som ska användas som bidrag till förmån för skolledare och lärare inom skolväsendet i Norrtälje. Företrädesvis för bidrag till studier, studieresor, vetenskapligt och pedagogiskt författarskap.

Kontakta barn- och utbildningskontoret om du vill veta mer. Telefon 0176 710 00 eller e-post barn.skolnamnden@norrtalje.se

Obs: Fonden är stängd för ansökan under 2021.

 

Till Stöd och hjälp
Senast ändrad: 2015-02-11
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.