Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stiftelser och ansökan om bidrag

Du som medborgare i Norrtälje kommun kan söka bidrag ur olika fonder som kommunen förvaltar.

En fond eller stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Även om kommunen har hand om och förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Vi får heller inte använda pengarna till egna verksamheter.

Olika regler för olika fonder

Varje fond eller stiftelse har särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna säger också ofta vem som kan söka pengar och om det finns andra faktorer som spelar roll. Till exempel kan det finnas regler som kräver att den som söker bor på en särskild plats. Det är olika nämnder i Norrtälje kommun som delar ut medel, vilket i regel sker två gånger per år. Nedan ser du vilken nämnd som är ansvarig för vilken fond. Vill du få mer information är du välkommen att kontakta den nämnd som sköter fonden.

Du ansöker om medel på den här blanketten

Här kan du söka bidrag från:

Trygghetsfonden

Trygghetsfonden finns till för de föreningar och organisationer som vill bidra till att Norrtälje kommun blir Sverige tryggaste kommun senast år 2030. Fonden kan dela ut upp till en miljon kronor per år.

Ansökan och mer information hittar du här.

Anna och Rolf Balkenhausens Donationsfond 

Stiftelsens avkastning ska användas för nyttiga ändamål som tjänar kommunens utveckling och förkovran eller till välgörande ändamål. Med förkovran avses kommunens förbättring eller framsteg.

Kontakta kommunstyrelsekontoret om du vill veta mer:

Telefon 0176-710 00 (Kontaktcenter) eller e-post kommunstyrelsen@norrtalje.se

J.M. Holmers och Österholms fond

Medel ur fonden delas ut till flickor som studerar på en gymnasieutbildning inom kommunen och har behov av ekonomiskt stöd.

Kontakta kommunstyrelsekontoret om du vill veta mer:

Telefon 0176-710 00 (Kontaktcenter) eller e-post kommunstyrelsen@norrtalje.se

Ebba Genteles stiftelse 

Har som ändamål att hjälpa äldre personer eller pensionärsföreningar som bedriver ideell verksamhet med social anknytning. Företrädesrätt för personer från Rådmansö församling.

Kontakta kommunstyrelsekontoret om du vill veta mer:

Telefon 0176-710 00 (Kontaktcenter) eller e-post kommunstyrelsen@norrtalje.se

Anna Linnéa Anderssons fond 

Linnéa Anderssons stiftelse har som mål att uppmuntra och stötta personer från Rådmansö församling som nu bor på ålderdomshem, servicehus, pensionärsbostad eller som vårdas i hemmet. I andra hand så vill stiftelsen uppmuntra behövande pensionärer boende i Rådmansö församling. Om något av dessa syften inte går att uppfylla så skall stiftelsen verka för att uppmuntra och stödja pensionärer från övriga delar av Norrtälje kommun.

Kontakta kommunstyrelsekontoret om du vill veta mer:

Telefon 0176-710 00 (Kontaktcenter) eller e-post kommunstyrelsen@norrtalje.se

Karl Johan Mattssons stiftelse

Denna fond kan användas i enlighet med samfondens ändamål till att hjälpa enskilda personer som behöver stöd och uppmuntran, eller till föreningar som arbetar med att ge stöd.

För att söka ur fonden ska sökande vara folkbokförd i Norrtälje kommun. Sökande med barn under 18 år prioriteras. Vid ansökan ur fond som förvaltas av socialnämnden behöver endast en blankett fyllas i.

Ansökan skickas till:

Norrtälje kommun
Kommunstyrelsekontoret
Box 800
761 28 Norrtälje

Den kan också lämnas in på kommunens Kontaktcenter på Estunavägen 14. Sökanden som vill lämna sin ansökan i receptionen på socialkontoret kommer att hänvisas till Estunavägen 14.

Kontakta socialkontoret om du vill veta mer:

Telefon 0176-710 00 (Kontaktcenter) eller e-post socialnamnden@norrtalje.se

Ansökningsperioden för hösten 2022 är öppen 11 augusti–11 oktober.

E.G. Stenbergs Donationsfond I

Hjälper enskilda personer, eller föreningar som har ideella ändamål med social anknytning i Norrtälje, och som är i behov av understöd och uppmuntran.

För att söka ur fonden ska sökande vara folkbokförd i Norrtälje kommun. Sökande med barn under 18 år prioriteras. Vid ansökan ur fond som förvaltas av socialnämnden behöver endast en blankett fyllas i.

Ansökan skickas till:

Norrtälje kommun
Kommunstyrelsekontoret
Box 800
761 28 Norrtälje

Den kan också lämnas in på kommunens Kontaktcenter på Estunavägen 14. Sökanden som vill lämna sin ansökan i receptionen på socialkontoret kommer att hänvisas till Estunavägen 14.

Kontakta socialkontoret om du vill veta mer:

Telefon 0176-710 00 (Kontaktcenter) eller e-post socialnamnden@norrtalje.se

Ansökningsperioden för hösten 2022 är öppen 11 augusti–11 oktober.

T.F.F. behövande i Norrtälje kommun

Hjälper personer i Norrtälje kommun som är i behov av ekonomisk hjälp.

För att söka ur fonden ska sökande vara folkbokförd i Norrtälje kommun. Sökande med barn under 18 år prioriteras. Vid ansökan ur fond som förvaltas av socialnämnden behöver endast en blankett fyllas i.

Ansökan skickas till:

Norrtälje kommun
Kommunstyrelsekontoret
Box 800
761 28 Norrtälje

Den kan också lämnas in på kommunens Kontaktcenter på Estunavägen 14. Sökanden som vill lämna sin ansökan i receptionen på socialkontoret kommer att hänvisas till Estunavägen 14.

Kontakta socialkontoret om du vill veta mer:

Telefon 0176-710 00 (Kontaktcenter) eller e-post socialnamnden@norrtalje.se

Ansökningsperioden för hösten 2022 är öppen 11 augusti–11 oktober.

Stenbergska stiftelsen II 

En stiftelse som delar ut belöning till en elev som har varit en god kamrat eller med mycket goda resultat i skolan. Belöning kan också delas ut till en elev som inom skolans ramar ägnat sig åt kulturell eller idrottslig verksamhet. Fonden kan även användas som ett stipendium för vidareutbildning, studiehjälp, studieresa, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller övriga gemensamma ändamål för eleverna.

Kontakta barn- och utbildningskontoret om du vill veta mer:

Telefon 0176-710 00 (Kontaktcenter) eller e-post barn.skolnamnden@norrtalje.se

Inkomna ansökningar behandlas vid Barn- och skolnämndens förvaltarmöte 23 maj och 12 december. Komplett ansökan ska vara Norrtälje kommun tillhanda senast 17 maj.

Norrtälje skolfond 

En fond som delar ut belöning till en elev som har varit en god kamrat eller med mycket goda resultat i skolan. Belöning kan också delas ut till en elev som inom skolans ramar ägnat sig åt kulturell eller idrottslig verksamhet. Fonden kan även användas som ett stipendium för vidareutbildning, studiehjälp, studieresa, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller övriga gemensamma ändamål för eleverna.

Kontakta barn- och utbildningskontoret om du vill veta mer:

Telefon 0176-710 00 (Kontaktcenter) eller e-post barn.skolnamnden@norrtalje.se

Inkomna ansökningar behandlas vid Barn- och skolnämndens förvaltarmöte 23 maj och 12 december. Komplett ansökan ska vara Norrtälje kommun tillhanda senast 17 maj.

Carlssonska Roslagsbro

En fond som i första hand bidrar till slöjd eller yrkesutbildning för flickor från Roslagsbros församling. I andra hand kan fonden sökas av flickor från övriga delar av Norrtälje kommun som också önskar studera slöjd eller andra yrkesutbildningar.

Kontakta barn- och utbildningskontoret om du vill veta mer:

Telefon 0176-710 00 (Kontaktcenter) eller e-post barn.skolnamnden@norrtalje.se

Inkomna ansökningar behandlas vid Barn- och skolnämndens förvaltarmöte 23 maj och 12 december. Komplett ansökan ska vara Norrtälje kommun tillhanda senast 17 maj.

Fonden till förmån för lärare 

En fond som ska användas som bidrag till förmån för skolledare och lärare inom skolväsendet i Norrtälje. Företrädesvis för bidrag till studier, studieresor, vetenskapligt och pedagogiskt författarskap.

Kontakta barn- och utbildningskontoret om du vill veta mer:

Telefon 0176-710 00 (Kontaktcenter) eller e-post barn.skolnamnden@norrtalje.se

Till Stöd och hjälp
Senast ändrad: 2022-08-05
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.