Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Anmälan om behov

Om du som tjänsteman märker att en person behöver hjälp av en god man eller förvaltare ska du anmäla det behovet till oss.

Innan du lämnar in din anmälan eller hjälper personen att ansöka om god man eller förvaltare rekommenderar vi att du läser om de alternativ som finns till godmanskap. Om du vill läsa mer om alternativ till god man och förvaltare kan du göra det på sidan nedan. 

Det är viktigt att du informerar personen om att god man eller förvaltare kostar pengar och att huvudregeln är att huvudmannen ska betala arvodet. Om du vill läsa mer om kostnad för god man och förvaltare kan de göra det på sidan nedan. 

Vem får anmäla behov av god man eller förvaltare?

Anmälan om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av vem som helst. Oftast anmäls behovet av socialtjänst eller läkare. Anmälan ska skickas till överförmyndaren tillsammans med underlag som styrker behovet. Vi utreder om omständigheterna i anmälan är sådana att en ansökan ska göras till tingsrätten om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap.

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Om du bedömer att personen är i behov av en god man eller förvaltare ska du skicka in din anmälan till oss. Använd vår blankett " Anmälan om behov av god man eller förvaltare".

Vem är skyldig att anmäla behov av god man eller förvaltare?

Följande ska enligt lag anmäla behov av god man till överförmyndaren:

  • Socialnämnden - Enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen ska socialnämnden anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndaren
  • Kommunen - Enligt 15 § 6p. lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) skall kommunen anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndaren
  • Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården - Enligt 4 kap 3 § p. 2 Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) ska verksamhetschefer ansvara för att överförmyndaren underrättas när en intagen person kan antas behöva god man eller förvaltare

Behövs god man eller förvaltare?

Det kan ibland vara svårt att veta om det är en god man eller förvaltare som bäst kan hjälpa den enskilde eller om det kanske kan lösas på enklare sätt? Vad ska man titta på?

Godmanskap

Godmanskap fungerar bara när en person vill ha hjälp och bedöms kunna samarbeta med en god man runt sin ekonomi. Om den enskilde är impulsiv med sin ekonomi, ingår många avtal, tar lån eller har slut på sina pengar långt innan månaden är slut är det tveksamt om ett godmanskap kan fungera. 

Anmälan om behov av förvaltarskap behöver inte alltid göras för dessa personer. Situationen måste vara mycket allvarlig för att ett så ingripande förordnande som förvaltarskap ska anordnas. Om du vill läsa mer om godmanskap kan du göra detpå sidan nedan. 

Förvaltarskap

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och därför krävs det att situationen är mycket allvarlig för att ett förvaltarskap ska anordnas.

Det hälsotillstånd den enskilde har ska orsaka att personen själv försätter sig i en ohållbar ekonomisk situation eller att någon annan person lyckas lura till sig den enskildes egendom. Om du vill läsa mer om godmanskap kan du göra det på sidan nedan. 

Ibland kan det vara svårt att veta skillnaderna mellan godmanskap och förvaltarskap. Vi har försökt sammanställa de viktigaste skillnanderna. Du kan läsa mer om det på sidan nedan.

Underlag

ITillsammans med din anmälan vore det bra om du kunde bifoga: 

  • Social utredning
  • Läkarintyg

Se länken nedan för mer information om läkarintyg och social utredning

Mer information

Om du vill ha ytterligare information rekommenderar vi att du tar del av Roll Kolls broschyrer som RFS har utformat. Den blåa broshyren förklarar uppdragen medan den rosa broschyren fokuserar mer på olika aktörers roller. 

Senast ändrad: 2022-12-21