Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Tips när du redovisar

På denna sida beskriver vi saker som du kan behöva tänka på i ditt uppdrag.

Överföringar mellan två konton

Du ska bara redovisa överföringar som inkomst eller utgift när kontona redovisas i olika rutor i blanketten. Om du flyttar pengar till eller från konto i ruta A respektive D till eller från ett konto i rutan för övriga tillgångar, måste du ta upp beloppet som inkomst eller utgift. Du kan välja att redovisa huvudmannens fickpengkonto som en övrig tillgång.

När huvudmannen delar hushåll med dig eller någon annan

När din huvudman delar hushåll med dig som är god man eller förvaltare, eller med någon annan person, bör du låta huvudmannen betala sin del av löpande utgifter genom en stående överföring varje månad. Skriv och förklara i blanketten redogörelse eller i en bilaga vilka kostnader du har räknat in i beloppet som huvudmannen betalar. Förklara till exempel hur många personer som finns i hushållet och hur du har räknat.

Om du behöver stöd för att bedöma vad som är rimligt att huvudmannen betalar, kan du få hjälp av Konsumentverkets tidning "Koll på pengarna". På sista uppslaget finns tabeller som visar hur stora olika utgifter normalt är för personer i olika åldrar. Koll på pengarna finns på olika språk och på enkel svenska på Konsumentverkets hemsida.

Senast ändrad: 2022-12-15