Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Årsräkning

Senast den sista februari varje år ska du lämna in en årsräkning för den ekonomiska förvaltningen under föregående år.

I början av varje år skickar vi brev till dig om att det är dags att redovisa. I brevet får du information om vilka underlag du ska lämna tillsammans med redovisningen.

Första gången du lämnar in årsräkning ska du börja med samma belopp som du redovisade i din förteckning per din förordnandedag. Om du fått uppdraget genom byte ska du börja med beloppen i den tidigare ställföreträdarens sluträkning.

Årsräkningen ska visa huvudmannens tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som årsräkningen gäller. En sammanställning ska också göras av huvudmannens inkomster och utgifter under perioden.

Du ska föra löpande bokföring över alla transaktioner. Med löpande bokföring menar vi att du regelbundet ska anteckna alla huvudmannens inkomster och utgifter. Du ska spara alla underlag under hela den tid ditt uppdrag pågår. Vill du läsa mer om spara handlingar kan du göra det på sidan nedan. 

Samtidigt som du lämnar in din årsräkning ska du också lämna in din redogörelse, även om du inte vill ha arvode.

Här kan du läsa mer om redovisning samt hämta blanketterna: 

Senast ändrad: 2023-02-24