Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Godmanskap

En god man är ställföreträdare för den som själv har svårt att tillvarata sina intressen. Den som har god man kallas för huvudman.

Vad är godmanskap

Ett godmanskap är en frivillig insats som huvudmannen måste samtycka till. Den som har god man eller förvaltare kallas för huvudman. Om en huvudman enligt läkarintyg inte förstår vad ett godmanskap är, eller inte kan uttrycka sin vilja, ska nära anhöriga få möjlighet att yttra sig. En huvudman som förstår kan när helst den vill ansöka om att godmanskapet ska upphöra.

Den gode mannen har ingen bestämmanderätt över huvudmannen. Allt som den gode mannen gör för huvudmannens räkning måste ske med dennes samtycke om han eller hon förstår vad saken gäller. Det innebär att huvudmannen har kvar sin rättshandlingsförmåga och har full rätt att bestämma över sina egna angelägenheter och sin egendom.

Om huvudmannen inte kan uttrycka sin vilja krävs inget samtycke vilket gör att gode mannen får större befogenheter. Det kan i dessa fall vara bra att försöka ha ett gott samarbete med anhöriga. Den gode mannen ska alltid agera utifrån huvudmannens bästa.

En god man förordnas av tingsrätten.

Behov av god man

Frågan om behov av god man uppstår ofta när en person inte själv klarar att sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sina tillgångar. Det kan till exempel gälla personer med demens, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

En god man får inte förordnas om personens hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. Vill du läsa mer om alternativa sätt att hjälpa en person kan du göra det på sidan nedan.

Senast ändrad: 2022-12-15