Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Om barnets båda föräldrar är avlidna eller under 18 år ska tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare.

När behövs en särskilt förordnad vårdnadshavare eller förmyndare?

Det vanligaste är att den som är särskilt förordnad vårdnadshavare också är särskilt förordnad förmyndare om man inte delar upp uppdraget på två olika personer. Överförmyndaren har tillsyn över förmynderskapet och beslutar om arvode. Socialtjänsten har tillsyn över vårdnadsdelen och beslutar om arvode.

Om föräldarna är under 18 år kan de vara vårdnadshavare men en särskilt förordnad förmyndare behöver utses för barnet. Denna person är förordnad till dess att en av föräldrarna fyllt 18 år.

Ditt uppdrag

När du blivit särskilt förordnad förmyndare ska du visa upp ditt registerutdrag för banken. Du ska se till att alla barnets konton förutom ett överförmyndarspärras. Det ospärrade kontot ska du använda till löpande utgifter. När du lämnar in din förteckning ska du också lämna in bevis på att barnets konton är spärrade. Det är viktigt att banken uppmärksammas på att du ensam ska ta hand om barnets konton.

Barnets pengar på spärrat konto kan endast tas ut med vårt samtycke. Du kan skriftligen ansöka till oss om uttag från spärrat konto. Använd blanketten " Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto. 

En särskilt förordnad förmyndare är ansvarig för barnets ekonomi och ska se till att barnets tillgångar används för barnets bästa.

Som särskilt förordnad förmyndare ska du företräda barnet vid till exempel öppnande av bankkonto eller inköp av varor som inte täcks av barnets fickpengar. Du ska också ansöka om olika former av ersättningar eller bidrag, till exempel studiebidrag.

Tänk på

  • Om barnet fyllt 16 år och har ett arbete, bestämmer han eller hon själv över den inkomsten.
  • Du ska som särskilt förordnad förmyndare se till att barnets pengar används för barnets bästa. 
  • Du behöver ansöka om vårt samtycke till omplacering av barnets pengar.
  • En särskilt förordnad förmyndare får inte blanda ihop sin egen ekonomi med barnets ekonomi.

Redovisning

Som särskilt förordnad förmyndare har du skyldighet att redovisa barnets tillgångar. I början av ditt uppdrag ska du lämna in en förteckning över barnets tillgångar och skulder till oss inom en månad från det datum du började ditt uppdrag. 

Du ska även lämna in en årlig redovisning till oss. Det gör du en gång om året och redovisningen ska inlämnad senast den sista februari varje år. Vi skickar ut blanketterna i början av året. Du kan även använda dig av blanketten nedan. 

Om du vill läsa mer om redovisning kan du göra det på sidan nedan. 

Senast ändrad: 2022-12-16