Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Åldersuppskrivning

Migrationsverket gör åldersutredningar vilket betyder att ensamkommande barn kan skrivas upp i ålder.

När vi får information om åldersuppskrivning från Migrationsverket gör vi en utredning om godmanskapet ska upphöra eller inte.

Vi begär in Migrationsverkets beslut och beslutsmotivering och ger god man och barnet tillfälle att yttra sig.

När alla handlingar lämnats in, eller yttrandetiden gått ut, tar vi beslut om godmanskapet ska upphöra eller kvarstå.

Vårt beslut om upphörande kan överklagas till tingsrätten om du anser att det är fel.

Senast ändrad: 2022-12-16