Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Föräldrars redovisning

Som förälder ska du ibland redovisa barnets ekonomi till oss. Här förklarar vi vad som ingår i denna redovisning.

När kontrollerad förvaltning gäller ska du redovisa till oss.

Förteckning

När barnets tillgångar blivit större än åtta prisbasbelopp ska du som är förälder börja redovisa till oss. Du lämnar in en förteckning till oss som visar barnets alla tillgångar. Tillsammans med förteckningen ska du skicka med underlag från bank som visar de uppgifter som du har lämnat i förteckningen.

Årsräkning

Senast den sista februari varje år ska du skicka in en årsräkning som visar hur du har förvaltat barnets ekonomi under föregående år.

Årsräkningen ska visa barnets tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som årsräkningen gäller. I årsräkningen ska du också göra en sammanställning av de inkomster och utgifter som barnet har haft under perioden.

Vi skickar brev om att det är dags att redovisa i början av varje år. Kravet på redovisning betyder att du måste bokföra alla transaktioner som du gör på barnets konton. Du ska spara alla underlag.

Sluträkning

När barnet fyller 18 år är du inte längre förmyndare för barnet. Därför ska du lämna in en sluträkning till oss. Sluträkningen ska lämnas in inom en månad från den dag då barnet fyllde 18 år. Vill du läsa mer om redovisning kan du göra det på sidan nedan. 

Senast ändrad: 2023-01-11