Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn och ungdomar är personer under 18 år som söker asyl i landet utan att ha föräldrar eller andra vårdnadshavare i mottagarlandet.

Migrationsverket anvisar vilken kommun som ska ta emot barnet och socialnämnden i kommunen beslutar om lämpligt boende. Den anvisade kommunen ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen.

Norrtälje kommun är en anvisningskommun sedan hösten 2010 och har avtal med Migrationsverket kring mottagande av ensamkommande barn.

Socialförvaltningen i Norrtälje kommun har en enhet som arbetar med stödboenden för  ensamkommande barn. Boendena är belägna i Vigelsjö samt Grind. Där kan personer i åldrar mellan 16 och 18 år bo. Om individen bedöms ha fortsatt behov av stöd kan denne få bo kvar på stödboendet upp till dess att hen fyller 21 år.

Arbetet med barn och ungdom handlar om att tillgodose deras behov av en trygg livsmiljö, daglig omsorg och stöd. Det handlar även om att aktivt arbeta med barnens och ungdomarnas integrering i det svenska samhället, fokus ska vara att boendestödet ska ge ungdomarna goda kunskaper om det svenska samhället, normer och värderingar.

Verksamhetens mål är att ge de ensamkommande barnen en trygg och lärorik tid med förutsättningar till egen försörjning och delaktighet i samhället.

Verksamheten delfinansieras av statliga medel från Migrationsverket.

Till Stöd och hjälp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.