Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tjänstegaranti för arbetsmarknadscenter

Tjänstegarantier är löften till invånare. De ska göra det tydligt vilka förväntningar man kan ha på kommunens tjänster och myndighetsutövning. De tydliggör även vilka eventuella motkrav som gäller för att tjänstegarantierna ska kunna uppfyllas.

Beskrivning

Arbetsmarknadscenter jobbar med att hjälpa personer att bli självförsörjande. Arbetsmarknadsgruppen arbetar huvudsakligen med coaching av deltagare som behöver komma ut i aktivitet, bryta isolation och närma sig arbetsmarknaden. Gruppen arbetar både individuellt och i grupp beroende på målgrupp och behov.

Vi ser till att:

  • Den sökande får en individuell handlingsplan och en coach. Handlingsplanen ska vara till stöd för att nå dina individuella mål och visa på de utvecklingsinsatser du tagit del av och de resultat du har uppnått.
  • Handlingsplanen ska utvärderas vid månatliga uppföljningsmöten tillsammans med din coach och socialsekreterare.

Du ser till att:

  • Närvara och delta aktivt i de åtgärder som anges i din handlingsplan.
  • Närvara och delta aktivt vid uppföljningsmöten. Skicka de handlingar som efterfrågas.

Uppföljning:

Vi följer upp en gång i månaden att vi lever upp till vår tjänstegaranti. Om det skulle visa sig att vi inte har levt upp till vår tjänstegaranti erbjuder vi tid för besök med ansvarig handläggare inom sju arbetsdagar.

Till Stöd och hjälp
Senast ändrad: 2021-04-28
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.