Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad gör en god man eller förvaltare?

Här kan du läsa om vad en god man eller förvaltare hjälper till med, om de tillfällen när överförmyndaren förordnar en god man samt om god man för omyndiga.

En god man hjälper till med

  • att söka bidrag och kontakta myndigheter, till exempel ansöka om bostadsbidrag eller deklarera
  • att sköta en persons ekonomi, till exempel betala räkningar
  • att ta kontakt med vård- och omsorgsgivare, till exempel hemtjänst och gruppboende.

En god man kan också hjälpa till vid andra tillfällen:

  • när det finns motstridiga intressen mellan en god man och en huvudman eller mellan en förmyndare och en omyndig. Det kan till exempel handla om att gode mannen och huvudmannen är delägare i samma dödsbo eller att en förmyndare vill ge en gåva till sitt omyndiga barn 
  • när en person är ”bortavarande eller okänd” kan en god man utses. Med bortavarande menas personer som försvunnit. God man kan också utses för personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare när man inte vet var personen finns.

Överförmyndarnämnden förordnar god man

  • om det ska företas en rättshandling där huvudmannen på grund av intressekonflikt inte kan företrädas av den förordnade gode mannen
  • om det vid dödsfall finns känd arvinge som vistas på okänd ort
  • om det kan finnas arvinge som före eller jämte annan arvinge eller allmänna arvsfonden är berättigad till arv
  • om det i övrigt krävs att en bortovarandes rätt skall bevakas eller dennes egendom skall förvaltas.

God man för omyndiga

Är förmyndare på grund av sjukdom, resa utomlands eller av annan orsak förhindrad att utöva förmynderskapet ska överförmyndarnämnden förordna en god man att i förmyndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter.

Om den underårige och förmyndaren är delägare i samma dödsbo och vid rättshandling, till exempel gåva, köp eller lån mellan förmyndare och den underårige skall god man också förordnas.

Överförmyndarnämnden lämnar information i varje enskilt fall.

Till Stöd och hjälp
Senast ändrad: 2022-10-14
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.