Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

God man, förvaltare, förmyndare

Människor som har svårt att sköta sin ekonomi kan få hjälp av en god man eller en förvaltare. Överförmyndare eller överförmyndarnämnd finns i varje kommun för att i första hand kontrollera att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag.

Överförmyndare 

För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndaren till att en god man, förvaltare eller förmyndare utses. Överförmyndaren kontrollerar att kommunens gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Överförmyndaren ser också till att föräldrar och förmyndare tar hand om sina barns tillgångar på ett säkert sätt tills barnen fyller 18 år och blir myndiga.

Här hittar du kontaktuppgifter till överförmyndaren

God man

Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom samt sörja för sin person, kan få en god man. Godmanskap bygger på samtycke, samråd och samförstånd. Det innebär att ingen kan få en god man mot sin vilja. Den enskilde själv, den enskildes make eller sambo, samt närmaste släktingar kan ansöka om en god man. 

Det kan bli aktuellt att tillsätta god man när inte annan hjälp finns att få, om

  • en person inte klarar av att ta hand om sina viktiga ärenden själv
  • en person inte klarar av att sköta sin ekonomi och ta hand om sina tillgångar
  • det är risk för att någon missbrukar en sjuk persons förtroende.

Det kan till exempel gälla senildementa, psykiskt sjuka eller personer med en utvecklingsstörning. Ett godmanskap kan vara ett tillfälligt uppdrag i ett redan pågående förmyndarskap, godmanskap eller förvaltarskap, eller beslutas som ett nytt fristående uppdrag. Både personer över och under 18 år kan få en god man. Den som har en god man kallas huvudman.

Här kan du läsa om vad en god man kan hjälpa till med.

Förvaltare - när en god man inte är tillräckligt

Ibland räcker det inte med den hjälp som en god man kan ge. När någon inte kan ta hand om sig själv eller det han eller hon äger, utses en förvaltare. Förvaltarskap är en så kallad tvångsåtgärd. Det innebär att en förvaltare kan utses utan huvudmannens samtycke. Förutsättningarna för förvaltarskap är annars i stort sett lika som för godmanskap. Det som skiljer dem åt är att förvaltaren tar över hela eller delar av huvudmannens rättshandlingsförmåga. Det betyder till exempel att huvudmannen inte kan ta ut pengar från banken eller ingå avtal. Dessutom kan förvaltaren ta beslut utan huvudmannens samtycke, med undantag för vård- och boendefrågor. Överförmyndaren ska varje år ompröva om förvaltarskapet ska vara kvar.

Förmyndare för barn

En person är omyndig tills han eller hon fyller 18 år. Till dess ska det finnas en vårdnadshavare som för barnets räkning fattar beslut om barnet och dess ekonomiska och juridiska ärenden. Föräldrarna är oftast både vårdnadshavare och förmyndare.
 
Föräldrar får själva förvalta sina barns tillgångar så länge barnens tillgångar är mindre än 8 basbelopp (356 000 kronor år 2015). Om barnens tillgångar överstiger 8 basbelopp måste föräldrarna eller förmyndarna anmäla det till överförmyndaren.
  Vissa åtgärder kräver alltid överförmyndarens godkännande, till exempel när ett barn ska
  • köpa eller sälja bostadsrätt eller fastighet
  • pantsätta en fastighet
  • låna eller låna ut pengar.
Till Stöd och hjälp
Senast ändrad: 2022-04-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.