Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samlat stöd och kontakter för föräldrar och viktiga vuxna

Här har vi samlat stöd och kontakter till föräldrar och andra viktiga vuxna. Du hittar informationen på följande språk; svenska, finska, engelska, arabiska, somaliska och farsi.

Pappa och dotter bygger skåp

Föräldrastödjare

Behöver du någon att prata och bolla med om ditt föräldraskap? Vi
erbjuder enskilda samtal och digitala föräldraträffar till dig som förälder
eller viktig vuxen kring barn och unga.
Telefon: 073-962 39 52, 070-515 48 61
Mail: eva.paulsen@norrtalje.se
Mail: eva.elelid@norrtalje.se
https://www.norrtalje.se/info/stod-och-omsorg/familj-barn-ochunga/foraldrastod-och-foraldratraffar/

Centrala elevhälsan

Den digitala elevhälsan är öppen alla helgfria vardagar mellan klockan
07.30 och klockan 17.00, och nås via webben. Tjänsten är även öppen på
skollovens vardagar. De elever som vill kan fortfarande kunna kontakta
kurator och skolsköterska direkt på skolan som vanligt eller via det
gemensamma telefonnumret.
Både elever och föräldrar kan nå en skolkurator eller skolsköterska på
stödtelefon.
Telefon: 0176-28 34 41.
https://www.norrtalje.se/e-tjanster/har-kan-du-som-elev-kontaktaelevhalsan-kurator-eller-skolskoterska/

Råd och stöd per telefon

Fokushuset i Norrtälje erbjuder råd och stöd via telefon för dig som är i
behov av hjälp med att hantera din oro i dessa tider.
Vardagar Kl. 13-21
Helger: Kl. 10-20
Telefon: 0176-326 483
https://www.tiohundra.se/sa-soker-du-hjalp
2021-01-25

Samtalsmottagningen

Öppenvårdsmottagning för barn, ungdomar 0-18 år och föräldrar som
behöver stöd för lindriga psykiska besvär.
Boka tid på 1177 eller ring direkt för rådgivning och tidsbokning.
Måndag-torsdag Kl. 8.00-16.30
Fredag Kl. 8.00-15.00
Telefon: 0176-326 460
Det går bra att lämna meddelande på röstbrevlådan så tas kontakt snarast
möjligt.
https://www.tiohundra.se/samtalsmottagning

Rådrummet

Rådrummet vänder sig till vuxna som behöver prata med någon
utomstående om allt från livskriser till vägval i livet, utan att behöva
registrera sig någonstans. Rådrummet lyssnar, förmedlar kunskap, ger råd
och stöd och kan vid behov hänvisa vidare till andra verksamheter i
kommunen.
Vardagar mellan Kl. 17.00-18.30
Telefon: 0176-326483
https://www.tiohundra.se/radrummet-2020

BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är en specialistmottagning för föräldrar
med barn upp till och med 17 år. Kontakt med BUP sker via remiss eller
egenanmälan på telefon. BUP har även spelat in filmer kring bla. oro och
depression: https://www.tiohundra.se/bupfilm
BUP har planerad verksamhet men tar också emot akutfall mellan Kl.
08.00 – 16.00 varje vardag. Kvällar och helger är det BUP i Stockholm
man får vända sig till.
För de allra minsta barnen finns också BUP Kärnan som tar emot
förskolebarn 0-6 år tillsammans med föräldrar.
BUP Norrtälje telefon: 0176-327 380
BUP Stockholm telefon: 08-616 69 00
https://www.tiohundra.se/valkommen-till-bup-i-norrtalje
https://www.tiohundra.se/karnan

Socialkontoret

Om du är orolig för att ett barn far illa ska du kontakta socialkontoret. Du
kan välja att göra en anmälan eller bara fråga om råd utan att berätta vilket
barn det gäller. Du får vara anonym om du vill.
Mottagning för barn och ungdomar
Telefon: 0176-710 43
Kontakta socialjouren om du behöver hjälp kvällar, nätter och helger.
Telefon 08-410 200 40
https://www.norrtalje.se/info/stod-och-omsorg/familj-barn-och-unga/om-dumisstanker-att-ett-barn-far-illa/

Mini Maria-mottagningen

Mini Maria Mottagningen i Norrtälje vänder sig till ungdomar med alkohol
eller drogrelaterade problem.
Telefon: 0176-716 72
https://www.norrtalje.se/info/stod-och-omsorg/missbruk/mini-maria-forungdomar/

Enheten mot våld i nära relationer

Mottagningen har ett särskilt ansvar för dig som är eller tidigare varit utsatt
för psykiskt, fysiskt våld eller andra övergrepp av närstående.
Telefon: 0176-714 43
Måndag – fredag 08.30-12.00.
Övrig tid, kvällar, nätter och helger går det att nå Socialjouren.
Telefon:08-410 200 40
Ring alltid larmnumret 112 vid akut fara.
https://www.norrtalje.se/info/stod-och-omsorg/trygg-i-norrtaljekommun/verksamheten-i-trygg-i-norrtalje-kommun/vald-i-nararelation/enhetvinr/

Till Stöd och hjälp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.