Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Adoption

Här kan du som vill adoptera läsa mer om hur det går till, vad som krävs och vilket stöd som finns att få.

Att adoptera betyder att du blir barnets nya förälder, vårdnadshavare och förmyndare. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn, exempelvis till arv. Som förälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

För att få adoptera måste du enligt lag vara över 18 år. Du kan ansöka som gift, registrerad partner, sammanboende tillsammans med din partner eller ansöka som ensamstående.

Adoptionen utgår alltid utifrån barnets bästa!

Internationell adoption

För att få socialnämndens medgivande att adoptera internationellt måste du gå en kurs i föräldrautbildning.

 • Kontakta oss på familjerätten för ett obligatoriskt informationssamtal.
 • Efter genomförd utbildning kan ansökan om medgivande lämnas in.
 • Om du eller ni efter informationssamtalet fortfarande är intresserade av adoption anvisar vi er till en föräldrautbildning.

Information om föräldrautbildningen

Medgivandeutredning

Syftet med utredningen är att ta fram ett underlag för socialnämndens beslut om sökandens lämplighet som adoptivförälder. Om sökanden får ett medgivande ska utredningen också vara ett fullgott underlag för den utländska förmedlingskontakten.

Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om medgivande och ursprungsländerna en bild av de som vill adoptera.

Olika moment i medgivandeutredningen

 • Gemensamma och enskilda samtal med sökande
 • Hembesök/nätverksmöte
 • Inhämtande av referenser
 • Läkarintyg
 • Registerutdrag
 • Eventuellt övriga kompletteringar

I medgivandeutredningen lämnar familjerätten ett förslag till beslut. Beslutet fattas av socialnämnden. Om du eller ni får ett medgivande gäller det i tre år. Har ni inte fått möjligheten att adoptera ett barn inom den tiden måste en ny ansökan göras.

Vill du veta mer? Kontakta familjerätten. 

Närståendeadoption

Om du önskar adoptera en närståendes barn, till exempel din makas/makes, släktings eller sambos barn vänder du dig direkt till tingsrätten med en ansökan. 

Tingsrätten begär sedan ett yttrande från socialnämnden och familjerätten genomför en utredning.

Stöd till adopterade och deras föräldrar 

Du som är bosatt i Norrtälje kommun är välkommen att ta del av verksamheten på Resurscentrum för adopterade och deras familjer i Stockholms stad. Resurscentrum erbjuder utbildningar och samtalsträffar för yrkesverksamma och för adoptivföräldrar. Familjer är också välkomna att ta kontakt med Duvnäs Föräldrastöd före, under och efter adoptionen. Varje familj erbjuds individuellt stöd utifrån önskemål och behov.

Du är välkommen till den öppna pedagogiska verksamheten Spira – en mötesplats för adopterade barn och deras familjer. På Spira kan du tillsammans med ditt barn leka, måla, baka, läsa sagor, sjunga och göra mycket annat. På Spira finns alltid någon att tala med, möjligheter att utbyta erfarenheter och tankar eller få stöd, hjälp och vägledning i föräldrarollen.

Resurscentrums program och kontaktinformation till Spira och Duvnäs föräldrastöd

https://www.stockholm.se/adoption

Verksamheten är HBTQi-certifierad. Läs mer om vad det innebär på RFSL's hemsida.
RFSL's hemsida.

Kontakt
 • Receptionen öppettider socialtjänst
 • 0176 710 00 Måndag: 9.00-11.00
  Tisdag: 13.00-15.00
  Onsdag: 09.00-11.00
  Torsdag: 09.00-11.00
  Fredag: 13.00-15.00
Till Stöd och hjälp
Senast ändrad: 2022-11-07
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.