Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bekräfta faderskap och föräldraskap

När ett barn föds av en ogift kvinna har barnet rätt att få faderskapet eller föräldraskapet fastställt. Faderskap och föräldraskap fastställs hos familjerätten.

På grund av rådande covid-19 restriktioner. Avvakta med att bekräfta fader/föräldraskap under graviditeten.

När du fått barn skickar Skatteverket ett meddelande om ett nyfött barn till den kommun där barnets mamma är folkbokförd. Familjerätten inleder en faderskaps- eller föräldraskapsutredning. Inom ett par veckor kontaktar vi mamman för att boka en besökstid. Syftet med utredningen är att utreda vem som är pappa eller förälder till barnet.

När det gäller föräldrar som lever i samboförhållande är utredningen ofta enkel. Det är först när handlingen är undertecknad och godkänd som barnets juridiska rättigheter som arvsrätt efter båda föräldrarna träder i kraft. Barnet har även rätt att bära den andra förälderns efternamn.

Vill ni bekräfta fader- eller föräldraskapet innan barnet är fött kan ni göra det från och med vecka 23. Kontakta i så fall familjerätten för att boka en tid. Fastställandet färdigställs efter barnets födelse. I samband med fastställandet av faderskapet eller föräldraskapet har ni möjlighet att anmäla gemensam vårdnad.

Mer information får ni när ni besöker familjerätten.

Assisterad befruktning

Är du en ensamstående kvinna som genomgått assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård eller på godkänd klinik i utlandet och barnet har rätt till information om donatorn blir du barnets enda rättsliga förälder. Familjerätten ska ändå alltid inleda och lägga ned en faderskaps- eller föräldraskapsutredning om modern inte är gift.

Om du var ensamstående vid behandlingen, det vill säga inte gift, registrerad partner eller sambo, så ska utredningen läggas ned. Det ska också vara sannolikt, med hänsyn till alla omständigheter, att barnet har kommit till genom den aktuella behandlingen. När du kommer till familjerätten ska du ta med dokument som styrker den assisterade befruktningen.

Till Stöd och hjälp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.