Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Bekräfta faderskap och föräldraskap

När ett barn föds av en ogift kvinna har barnet rätt att få faderskapet eller föräldraskapet fastställt. Faderskap och föräldraskap fastställs digitalt direkt hos Skatteverket eller hos familjerätten efter att barnet fötts.

Från och med 1 januari 2022 ska fader/föräldraskap bekräftas digitalt direkt hos Skatteverket inom de 14 första dagarna efter förlossningen. För mer information, kan du besöka myndigheten för familjerätt och föräldrarskapsstöd hemsida.
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Skatteverkets E-tjänst för att bekräfta att du blivit nybliven förälder. 
Bekräfta att du blivit förälder | Skatteverket

Det går att anmäla gemensam vårdnad direkt hos Skatteverket.
Nybliven förälder på Skatteverket webbplats 

Om bekräftelse ej skett digitalt underrättas Socialnämnden på dag 15 om barnets födelse och kommer kalla er till Familjerätten.

När du fått barn, och inte bekräftat föräldraskapet digitalt senast 14 dagar efter förlossning, skickar Skatteverket ett meddelande om ett nyfött barn till den kommun där barnets mamma är folkbokförd. Familjerätten inleder en faderskaps- eller föräldraskapsutredning. Inom ett par veckor kontaktar vi mamman för att boka en besökstid. Det går också bra att boka tid direkt via vår e-tjänst för bekräftelse av faderskap och föräldraskap. Syftet med utredningen är att utreda vem som är pappa eller förälder till barnet.
Boka tid

När det gäller föräldrar som lever i samboförhållande är utredningen ofta enkel. Det är först när handlingen är undertecknad och godkänd som barnets juridiska rättigheter som arvsrätt efter båda föräldrarna träder i kraft. Barnet har även rätt att bära den andra förälderns efternamn.

Vill ni bekräfta fader- eller föräldraskapet innan barnet är fött kan ni göra det från och med vecka 23. Kontakta i så fall familjerätten för att boka en tid. Fastställandet färdigställs efter barnets födelse. I samband med fastställandet av faderskapet eller föräldraskapet har ni möjlighet att anmäla gemensam vårdnad.

Mer information får ni när ni besöker familjerätten.

Assisterad befruktning

Är du en ensamstående kvinna som genomgått assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård eller på godkänd klinik i utlandet och barnet har rätt till information om donatorn blir du barnets enda rättsliga förälder. Familjerätten ska ändå alltid inleda och lägga ned en faderskaps- eller föräldraskapsutredning om modern inte är gift.

Om du var ensamstående vid behandlingen, det vill säga inte gift, registrerad partner eller sambo, så ska utredningen läggas ned. Det ska också vara sannolikt, med hänsyn till alla omständigheter, att barnet har kommit till genom den aktuella behandlingen. När du kommer till familjerätten ska du ta med dokument som styrker den assisterade befruktningen.

Verksamheten är HBTQi-certifierad. Läs mer om vad det innebär på RFSL's hemsida.
RFSL's hemsida.

Senast ändrad: 2022-11-07