Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolfrånvaro

Ibland känns det svårt att ta sig till skolan. När en elev stannar hemma dag efter dag bildas snabbt ett negativt mönster som blir svårare att bryta ju längre tiden går.

Kommunen har en handlingsplan som pekar på varningssignalerna och ger förslag på åtgärder, så att inte värdefull tid går förlorad för eleven, familjen och skolan. Ett fall av ogiltig frånvaro ska hanteras brådskande och komma upp på rektors bord i ett tidigt skede. Skollagen säger att varje barn har rätt att gå i skolan – och även att föräldrar och skola har en skyldighet att se till att barnet är i skolan.

För att lösa situationen vid stor skolfrånvaro, kan rektor, föräldrar och andra inblandade träffas i en elevhälsokonferens.

På mötet kan man fatta beslut om stödinsatser som till exempel:

  • Utökade/ förstärkta stödinsatser i olika skolämnen
  • Utökat samarbete mellan eleven och enskilda lärare
  • Förändrad skolmiljö (klassbyte, liten undervisningsgrupp, pedagogbyte)
  • Råd och stöd av elevhälsoteamet
  • Utökat samarbete mellan hem – skola – socialtjänst – BUP
  • Hemundervisning, endast undantagsvis och förstärkt med andra insatser
  • Anpassad studiegång, t ex utökad PRAO
  • Uppsökande verksamhet av socialtjänstens öppenvård, t ex mobila teamet eller fältsamordnare, i syfte att få eleven till skolan
  • Nätverksarbete

Du eller dina föräldrar kan alltid vända er till din lärare, rektor, skolkurator, skolpsykolog och skolsköterska.

Skolor i Norrtälje kommun

Om skolfrånvaro på 1177

Till Stöd och hjälp
Senast ändrad: 2014-11-19
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.