Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kris i livet

Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att man hamnar i kris. Ibland kan krisen komma smygande.

Det kan vara omständigheter som man levt med under en tid som utlöser krisen, till exempel ekonomiska problem, utbildningsproblem, arbetslöshet, en skilsmässa eller en sjukdom.

Andra händelser i livet kommer mer plötsligt och oväntat. Det kan vara extrema situationer som utlöser en kris, till exempel en svår olycka, ett rån, ett överfall, ett dödsfall, en naturkatastrof eller en våldtäkt.

Försök prata med någon vuxen som du har förtroende för.

Har du frågor eller behöver prata med någon om kris, kan du vända dig till skolans elevhälsoteam du kan nå skolans skolsköterska och skolkurator via telefon eller e-post, se kontaktuppgifter på din skolas webbplats. Dina lärare vet också hur du får tag på dessa personer.

Grundskolor i Norrtälje kommun

Gymnasie- och särskolor i Norrtälje kommun

Om kris i livet på 1177

Senast ändrad: 2022-10-12