Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tjänstegaranti för försörjningsstöd

Tjänstegarantier är löften till invånare. De ska göra det tydligt vilka förväntningar man kan ha på kommunens tjänster och myndighetsutövning. De tydliggör även vilka eventuella motkrav som gäller för att tjänstegarantierna ska kunna uppfyllas.

Beskrivning

Om du själv inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan du ha rätt till bistånd från socialnämnden. Denna ekonomiska hjälp kallas försörjningsstöd, ofta känt som socialbidrag. För att ha rätt till denna hjälp ska du även göra vad du kan för att själv bidra till din försörjning.

Vi ser till att:

  • Fatta beslut om försörjningsstöd inom max två arbetsdagar med utbetalning den 27:e i månaden förutsatt att du har lämnat en fullständig ansökan senast den 18:e i månaden. Förutsatt att du bedöms ha rätt till försörjningsstöd.
  • I samband med ansökan om försörjningsstöd genomföra en utredning. Om utredningen kommer fram till att du behöver stöd för att komma ut i egen försörjning kommer du inom max 10 arbetsdagar erbjudas ett personligt möte för framtagande av en handlingsplan.
  • Den handlingsplan som tas fram tillsammans med din socialsekreterare ska följas upp minst en gång i månaden.

Du ser till att:

  • Skicka de handlingar som efterfrågas.
  • Skicka komplettering vid begäran om komplettering.

Uppföljning:

Vi följer upp en gång i månaden att vi lever upp till vår tjänstegaranti. Ett möte ska tillhandahållas med ansvarig handläggare inom sju arbetsdagar om tjänstegarantins löften inte uppfylls.

Till Stöd och hjälp
Senast ändrad: 2021-04-28
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.