Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tjänstegaranti för försörjningsstöd

Tjänstegarantier är löften till invånare. De ska göra det tydligt vilka förväntningar man kan ha på kommunens tjänster och myndighetsutövning. De tydliggör även vilka eventuella motkrav som gäller för att tjänstegarantierna ska kunna uppfyllas.

Beskrivning

Socialtjänstens bistånd ska enligt lag1 utformas så att det möjliggör för dig att så snart som möjligt leva ett självständigt liv. Insatserna för bistånd ska anpassas och utformas efter dina specifika behov. Hos oss görs en bedömning om bistånd utifrån din ekonomiska situation samt vilka insatser som i övrigt behövs för att nå självförsörjning.

Vi ser till att:

  • Betala ut ekonomiskt bistånd den 27:e i månaden förutsatt att du har lämnat en fullständig ansökan senast den 18:e i månaden samt att du bedöms ha rätt till försörjningsstöd.
  • I samband med ansökan om bistånd genomföra en utredning månadsvis. Om utredningen vid en förstagångsansökan kommer fram till att du behöver insatser kommer du inom max 10 arbetsdagar erbjudas ett personligt möte för framtagande av en handlingsplan.
  • Den handlingsplan som tas fram tillsammans med din socialsekreterare följs upp en gång i månaden eller vid behov.

Du ser till att:

  • Skicka in de handlingar som efterfrågas.
  • Delta aktivt i de stödinsatser som anges i din handlingsplan.
  • Delta aktivt vid uppföljningar och möten.

Uppföljning:

Vi följer upp tjänstegarantin månatligen genom avvikelsehanteringen och hantering av inkomna synpunkter och klagomål. Då avvikelse har uppstått får invånare återkoppling i sitt eget ärende.

Kontakt

Avdelningschef Silvija Mujakovic, tel. 0176-711 70.

Till Stöd och hjälp
Senast ändrad: 2023-01-23
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.