Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Vägledning

Fallprevention

Fallprevention innefattar fallriskbedömning och förebyggande åtgärder som ska sättas in om fallrisk bedöms föreligga. Arbetet ska ske genom teamarbete och med evidensbaserade metoder.

Kundvalet, basal hemsjukvård och hemrehabilitering, samt personal på särskilt boende för äldre ska använda kvalitetsregistret Senior Alert för fallriskbedömning och åtgärder. Mer information finns också på Vårdhandboken.se.

Hjälpmedel

hjälpmedelsguiden presenteras landstingets regelverk för hjälpmedelsförskrivning. Där finns information om prioriteringar, beslutsstöd, ansvarsfördelning landsting/kommun mm.

Förskrivningsbara hjälpmedel presenteras i fyra kategorier

- Aktiviteter för dagliga livet

- Förflytta sig

- Kommunicera

- Vård och behandling

Under varje kategori finns behovstrappor med ett antal olika nivåer. Under respektive behovssteg presenteras aktuella hjälpmedel/produkter och där framkommer vilken yrkeskategori som har förskrivningsrätt, om produkten är förskrivningsbar på den aktuella nivån eller betraktas som egenvård.

För kostnadsansvar och förskrivning av hjälpmedel i de olika särskilt boendeformerna, se Vårdgivarguiden.

Har du frågor kring hjälpmedel i kommunal hälso-och sjukvård är du välkommen att kontakta:

Irene Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
E-post: irene.johansson2@norrtalje.se

Margareta Oswald, medicinskt ansvarig rehabilitering
E-post: margareta.oswald@norrtalje.se

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.