Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Riktlinjer

Delegering

Blankett Delegering av medicinska arbetsuppgifter.pdf

Delegering ansvarsfördelning.pdf

Delegeringsmöjligheter medicinska arbetsuppgifter.pdf

Facit Instuderingsfrågor- Insulin.pdf

Facit Instuderingsfrågor läkemedel.pdf

Instuderingsfrågor Insulin.pdf

Instuderingsfrågor- läkemedel.pdf

Kunskapstest allmänt om läkemedel.pdf

Kunskapstest delegering.pdf

Kunskapstest insulingivning.pdf

Utbildningsmaterial inför delegering av medicinska arbetsuppgifter.pdf

Dokumenthantering

Driftstopp i datajournal.pdf

Faxmeddelande och e-post.pdf

Hantering av journaler och akter för utförare version 8.pdf

Informationshantering journalföring och arkivering.pdf

REVERSAL 2014.pdf

Dödsfall

Bekräftelse blankett bårtransport Ignis.pdf

Bårtransport avliden Ignis Blankett.doc

Dödsfall i hemmet.pdf

Fastställande av väntat dödsfall SSK.pdf

Transport för avliden person Ignis Rutin.pdf

Intyg

Riktlinje, intyg bostadsanpassning.pdf

Egenvård

Egenvård.pdf

Samverkan-vid-egenvard-SLL KSL.pdf

Egenvårdsblankett.pdf

Nutrition

Formulär till Mini Nutritional Assessment MNA.pdf

Guide till formuläret Mini Nutritional Assessment MNA.pdf

Vägledning som visar metoder som förebygger och behandlar undernäringstillstånd

Nutrition.pdf

Tandvårdsstöd

Munhälsobedömning Blankett.pdf

Nödvändig tandvård SLL KSL.pdf

Tandvårdsstödsintyg.pdf

Tvångs- och skyddsåtgärder

Socialstyrelsen.se frågor svar tvångs o skyddsåtgärder.pdf

Sos-meddelandeblad-om-tvangs-o-skyddsatgarder-vard-o-omsorg-vuxna.pdf

Vägledning tvångs och skyddsåtgärder.pdf

Övrigt

Ansvarsfördelning HSL insatser olika former av dagverksamheter enligt SoL och LSS.pdf

Beslutsstöd.pdf

Beslutstöd akut insjuknande för SSK.pdf

Blodtransfusion.pdf

Demens

Dokumentation sjuksköterska.pdf

Fotsjukvård.pdf

Förändrat hälsotillstånd.pdf

Inflyttning till Korttids Växelvård Avlastning enligt SoL eller LSS.pdf

Inflyttning till SÄBO eller bostäder med särskild service enligt SoL eller LSS.pdf

Kundval basal hemsjukvård hemrehabilitering.pdf

Kvalitetsregister.pdf

Läkemedelshantering.pdf

Patientsäkerhetsarbete.pdf

Procapita lathund SSK dokumentation.pdf

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården.pdf

Medföljande information vid akutbesök på sjukhus.doc

Signeringslista vid behov utan sjuksköterska kontakt.pdf

Signeringslista vid behov.pdf

Signeringslista överlämnande av läkemedel.pdf

Vård i livets slutskede Checklista.pdf

Vård i livets slutskede.pdf

Vårdhygien.pdf

Länkar med vägledande information för legitimerad personal

Vårdhandboken

Vårdgivarguiden

Diabetes - Fotsjukvård

Webbutbildningar

Kunskapsguiden

Kunskapsstöd vård och behandling på skl.se

Vårdhygien

Vårdgivarguiden - vårdhygien

Socialstyrelsens föreskrift: SOSFS 2015:10 "Basal hygien i vård och omsorg"

Socialstyrelsen - artikelkatalog

Socialstyrelsen frågor och svar

Omhändertagande av avliden - Vårdgivarguiden

Handbok för omhändertagande

Kvalitetsregister

Senior alert

BPSD

Palliativ registret

Värmebölja

Värmebölja Folkhälsomyndigheten

Tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd Vårdgivarguiden

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse SKL

Palliativ vård

Nationellt vårdprogram för palliativ vård

Läkemedel

Medicininstruktioner

Kommunala akutläkemedelsförråd (akut och buffertförråd)

Apoteket - sortiment

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.