Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Stöd under och efter krisen

Som invånare i Norrtälje kommun kan du få olika typer av stöd om en kris eller allvarlig händelse uppstår. Kommunen har ett ansvar att ta hand om alla personer som befinner sig inom kommunens område under en kris.

Psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM

I Norrtälje kommun finns en resursgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM som stöttar dig eller din familj om ni blivit utsatta för en allvarlig händelse eller kris. POSOM är sammansatt av representanter från bland annat Norrtälje kommun, Norrtälje församling, Norrtälje sjukhus, Röda korset, polisen samt räddningstjänsten.

POSOM arbetar främst med att finnas tillhands för individer och familjer som är i behov av stöd i samband med en allvarlig händelse. I en större krissituation kan POSOM även hjälpa till med att upprätta informations- och stödcentrum, ofta i samarbete med kyrkan och med stöd av Norrtälje kommun. Via Norrtälje kommuns hemsida håller du dig informerad om POSOM aktiveras vid en allvarlig händelse eller under en kris.

Psykologisk krisstödsledning, PKL är ett stöd som ska finnas tillgängligt inom varje landsting. Likt POSOM arbetar PKL med stöttning och omsorg för drabbade individer och familjer vid en allvarlig händelse eller krissituation, men då till dem som blir omhändertagna och inskrivna i vården.

PKL består av landstingets sjukvårdsledning som ansvarar för att samordna det psykologiska krisstödet inom landstinget. Inom PKL arbetar bland annat av psykiatriker, psykologer, sjukhuspräst, kuratorer, sjuksköterskor och diakoner.

Vid en mer omfattande händelse eller kris samarbetar ofta PKL med POSOM.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.