Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Organisation

Samverkan Stockholmsregionen drivs gemensamt av ett 40-tal aktörer. Chefer och medarbetare på flera nivåer i varje organisation är engagerade. Arbetet omfattar alltifrån uppföljning, analys, utveckling, beslut och genomförande. Arbetet följer en beslutad modell för regional samverkan. Här kan du läsa hur arbetet bedrivs och organiseras för att nå satta mål.

Samverkan Stockholmsregionen

Regionala chefsgruppen

Regionala chefsgruppen beslutar om budget och fastställer inriktning för det gemensamma arbetet. De säkrar också resurser för bemanning av samordningskansli och andra uppdrag. Regionala chefsgruppen består av medlemmar på övergripande ledningsnivå i varje organisation. Ordförande är länsöverdirektören på Länsstyrelsen Stockholm.

Regional samordningsgrupp

Regionala samordningsgruppen arbetar med att samordna behoven av uppföljning, analys och förslag till inriktningsbeslut inom områden som ses som gemensamma. Utifrån detta föreslås aktiviteter och åtgärder i gemensamma utskott/arbetsgrupper. Medlemmarna i samordningsgruppen har det övergripande ansvaret i den egna organisationen för att genomföra beslutade förbättringsåtgärder.

Samordningskansli

Samordningskansliet, som leds av en samordningschef, har ett övergripande ansvar att driva och leda det gemensamma arbete för att nå satta mål. Samordningschefen rapporterar till Regionala chefsgruppen och leder arbetet i regionala samordningsgruppen. Inom samordningskansliet finns ett antal gemensamma resurser som lånas in från aktörerna över tid. Ambitionen är att alltid ha samtidig kompetens från aktörskategorierna "Kommun", "Trafik" och "Blåljus". Dessa resurser leder och samordnar arbetet i utskott/arbetsgrupper.
 
Inom samordningskansliet administreras också "Regional samverkanskoordinator i beredskap" en pool av individer från aktörerna som har beredskap att vid behov leda, driva och kvalitetssäkra arbetet i "Aktiverat läge". Som en del av arbetet ingår även att under beredskapen leda de stående samverkanskonferenser som genomförs varje vecka. Den regionala samverkanskoordinatorn jobbar nära Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB).
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.