Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Verksamheter där konsekvenserna av en brand kan bli särskilt stora måste lämna in en skriftlig redogörelse för sitt brandskydd.

Enligt lagen om skydd av olyckor, andra kapitlets tredje paragraf, måste vissa verksamheter lämna in en skriftlig redogörelse till kommunen i samband med ombyggnation, ägarbyte eller andra större förändringar. 

Nystartade verksamheter som omfattas av kravet ska lämna in en skriftlig redogörelse av brandskyddet i samband med att de öppnar. Kommunen använder redogörelsen som underlag för att bedöma behovet av tillsyn. 

 Verksamheter som behöver lämna in en skriftlig redogörelse

 

 • Inrättningar för vård eller omsorg för fler än tre personer där de intagna har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand.  
 • Låsta institutioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid.  
 • Förskolor och skolor om verksamheten inte enbart är belägen i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.   
 • Förskolor och skolor markplan där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt.  
 • Förskolor och skolor där fler än fem funktionsnedsatta barn eller ungdomar med hjälpbehov vid utrymning vistas samtidigt.  
 • Hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för minst 9 gäster eller har minst 5 gästrum.  
 • Boende för elever, värnpliktiga, asylsökande och flyktingar om byggnaden har platser för fler än 50 personer eller har fler än 25 sovsalar.   
 • Samlingslokaler för minst 150 personer - till exempel varuhus, nöjeslokaler, konserthallar, sporthallar, kyrkor, större bibliotek, teatrar, biografer, konferensanläggningar, offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. 
 • Restauranger med alkoholtillstånd och plats för minst 50 gäster. 
 • Industribyggnad där minst 20 personer är sysselsatta samtidigt. 
 • Industribyggnad större än 2 500 kvadratmeter.  
 • Industri som hanterar brandfarliga varor 
 • Byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, statliga museer och museer med statsbidrag. 
 • Fritidsanläggning med plats för fler än 1 000 personer helt eller delvis under tak. 
 • Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark. 
 • Garage som har minst två plan under mark och med en sammanhängande yta som är större än 2 000 kvadratmeter. 
 • Tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel.  

Om du är osäker på om du ska lämna in en skriftlig redogörelse eller inte kan du kontakta räddningstjänsten, eller läsa Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet där de definierar till exempel skolverksamhet och vårdinrättning. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram allmänna råd för dig som måste lämna in en skriftlig redogörelse av brandskyddet. Där kan du läsa hur de definierar vilka som måste lämna in redogörelse. I slutet av dokumentet finns också en mall som du kan använda för att göra din skriftliga redogörelse.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.