Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Så här fyller du i blanketten för bostandsanpassningsbidrag

1. Personuppgifter

Sökande kan vara en person med funktionsnedsättning eller en annan hushållsmedlem. Om sökande är en annan än den funktionsnedsatte själv ska personuppgifter för båda fyllas i. Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning ska alltid stå som sökande.

2. Kontaktperson

Fylls i om annan person än sökande själv ska kontaktas under handläggningen. Kontaktperson är obligatorisk om inte den sökande kan föra sin egen talan i ärendet. En kontaktperson kan ha olika roller vid en ansökan.

Närstående hjälper sökande i kontakterna med handläggaren, men har inte fullmakt att vidta rättshandlingar för den sökande. Utskick görs till sökanden.

Ombud är en person som har fullmakt att vidta rättshandlingar för den sökande. Utskick görs till ombudet. Blankett för fullmakt ska bifogas ansökan.

Godman/förvaltare företräder sökanden i alla kontakter med handläggaren och för dennes talan. Förordnandet ska bifogas ansökan. Utskick görs till god man/förvaltare.

3. Bostad som ska anpassas

Här fyller du i information om den bostad som anpassningen ska utföras i.

4. Funktionsnedsättning

Här fyller du i vilken eller vilka funktionsnedsättningar du eller den du ansöker för har.

5. Anpassningsåtgärder du vill söka bidrag för

Ange alltid vilka åtgärder du vill söka bidrag för. Ett åtgärdsförslag från en arbetsterapeut ersätter inte denna punkt. Om anpassningsåtgärder inte har angivits återsänds ansökan för komplettering eller avslås helt. Behovet av ansökta åtgärder ska styrkas i intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig.

6. Vilka bilagor skickar du med?

Här fyller du i vilka bilagor du skickar med din ansökan. Vid omfattande åtgärder kan kopia på offert/kostnadsberäkning och ritning bifogas.

7. Behjälplig vid ansökan

Här fyller den person som hjälpt dig med ansökan i sitt namn och telefonnummer.

8. Medgivande till bostadsanpassningsenheten

Här lämnar du ditt medgivande till att handläggaren får kontakta den eller de intygsgivare som skrivit dina intyg.

9. Sökandes underskrift

Ansökan ska alltid skrivas under av sökanden eller person med fullmakt att teckna sökanden.

Här finns informationen ovan i en pdf för utskrift

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.