Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MAS och MAR

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) säkerställer god och säker vård i Norrtälje kommun.

Inom det verksamhetsområde som kommunen, i detta fall Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), bestämmer ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut/sjukgymnast eller en arbetsterapeut, medicinskt ansvarig rehabilitering, MAR, fullgöra de uppgifter som åligger en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

MAS och MAR arbetar för att säkra god kvalitet och säker vård på särskilda boende för äldre (SÄBO), särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning samt basal hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hos vårdgivaren ska det finnas en verksamhetschef som ansvarar för hälso- och sjukvården i verksamheten.

MAS/MAR-riktlinjer är övergripande dokument som utgör ramverk och minimikrav för KSON´s hälso- och sjukvårdsansvar. De anger inom vilka områden lokala rutiner ska finnas och anger lägsta nivå för vad som är en god och säker hälso- och sjukvård inom det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Respektive enhet och/eller respektive vårdgivare ska ha lokala rutiner utifrån MAS/MAR-riktlinjerna.

Utöver riktlinjer finns tillhörande förtydliganden utarbetade av MAS/MAR som kompletterar eller förtydligar MAS/MAR-riktlinjerna.

Till Omsorg och sjukvård
Senast ändrad: 2018-11-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.