Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanliga frågor och svar gällande omsorgsavgifter

På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar om omsorgsavgifter.

Hur gör jag om jag vill ha autogiro på mina fakturor?

Svar: Du kan ansöka om autogiro via din internetbank.

Vid önskemål skickar avgiftshandläggarna ut en autogiroblankett.

Alternativt skriver du själv ut en autogiroanmälan via denna länk

Kan jag söka jämkning för dubbla hyreskostnader vid inflytt till vård och omsorgsboende?

Svar: Man kan endast ansöka om man tidigare bodde i en hyresbostad. Vid önskemål skickar avgiftshandläggarna ut en jämkningsansökan.

Jag har inte fått avdrag för sjukhusvistelse eller frånvaro på fakturan. Vem kontaktar jag?

Svar: Kontakta utföraren som i sin tur meddelar avgiftshandläggarna för eventuella avdrag.

Jag har fått ett avgiftsbeslut och undrar vad förbehållsbelopp samt avgiftsutrymme betyder?

Svar: Enligt socialtjänstlagens regler om maxtaxa ska du alltid ha minst ett så kallat förbehållsbelopp kvar att leva på efter det att boendekostnad och eventuell avgift är betald.

Det är avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift du ska betala. Finns det inget avgiftsutrymme betalar du ingen avgift för insatserna.

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

+ Nettoinkomst
- Boendekostnad
- Förbehållsbelopp (se rubrik Förbehållsbelopp)
- Ev. utökat förbehållsbelopp om särskilda skäl finns
———————
=  Avgiftsutrymme

För att beräkna ett korrekt avgiftsutrymme måste du lämna uppgifter om aktuella inkomster och bostadskostnader till avgiftshandläggarna.

Avgiften faktureras en månad i efterskott.

Jag vill avsluta mitt trygghetslarm. Vem kontaktar jag?

Svar: Ring till mottagningsenheten på telefonnummer 0176-714 17.

Måste jag skicka in inkomst- och utgiftsförfråganblanketten om det inte skett någon förändring?

Svar: Nej.

Kan jag som anhörig, förvaltare, god man skriva under inkomst- och utgiftsförfrågansblanketten?

Svar: Ja.

Räknas mina bankmedel med i avgiftsbeslutet?

Svar:  Det är endast räntan och utdelning på kapitalet som räknas med.

Hos vem ansöker jag om bostadstillägg/bidrag?

Svar: Hos Pensionsmyndigheten / Försäkringskassan. Räkna ut ditt bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats 

Till Omsorg och sjukvård
Senast ändrad: 2021-12-23
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.