Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Omsorgsavgifter i Norrtälje kommun

Här hittar du aktuella avgifter för hemtjänst, trygghetslarm eller omsorg i ordinärt boende, på särskilt boende eller i bostad med särskild service efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.

Omräkning av avgifter sker årligen efter förändring av prisbasbeloppet.
Förbehållsbelopp och maxtaxa följer riksdagens beslut och Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader.

Avgifter 2021

Avgiftsnivå Omfattning av tjänst Maxtaxa

Nivå 1

Beslut om enbart trygghetslarm i
hemmet och/eller satellitnavigeringslarm
för utomhusvistelse.
10 % av max = 214 kr
     
Nivå 2

Beslut om omsorgs- och/eller serviceinsatser med mindre än 3 timmar per månad, inklusive
insatser enligt nivå 1.

30 % av max = 642 kr
Nivå 3

Beslut om omsorgs- och/eller serviceinsatser med 3 timmar eller mer, men mindre än 6 timmar
per månad, inklusive insatser enligt nivå 1.

60 % av max =1 283 kr
Nivå 4

Beslut om omsorgs- och/eller serviceinsatser med 6 timmar eller mer, men mindre än 9 timmar
per månad, inklusive insatser enligt nivå 1.

80 % = 1 711 kr
Nivå 5

Beslut om omsorgs- och/eller serviceinsatser 9 timmar per månad eller mer, inklusive insatser
enligt nivå 1, samt särskilt
boende för äldre och annan heldygnsvård
(”Korttidsboende”)*

100 % = 2 139 kr

*Debitering för hyra av lägenhet och mat tillkommer till ovan avgift för särskilt boende eller bostad med särskild service.

Övriga debiteringar 2021

Omfattning av tjänst Maxtaxa

Korttidsvistelse inklusive mat 181 kr/dygn (omvårdnad 71 kr och  mat 110kr)

Dagverksamhet inklusive mat 115 kr/dag (omvårdnad 60 kr och mat 55 kr)

Måltider i särskilt boende eller bostad med särskild service 3 300 kr/månad (motsvarar 110 kr/dag)


Hyra

Enligt underlag från Fastighetsavdelningen**

** Kostnader för hyra regleras i hyreslagstiftningen. Gäller inte August Jansgården eller HVB. 

Har du frågor om omsorgsavgifterna?

Kontakta då en avgiftshandläggare på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, tel 0176 - 712 22.

Till Omsorg och sjukvård
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.