Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Hur ansöker jag om en biståndsbedömd insats?

Så ansöker du om biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen, SOL, och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. 

Du ansöker om en biståndsbedömd insats genom att skicka in en ansökan där du beskriver ditt eller dina barns behov. Det är Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som tar emot din ansökan. Därefter utreder en biståndshandläggare den. När sedan utredningen är klar skickas ett beslut hem till dig per post.

Du kan antingen ansöka digitalt via vår e-tjänst eller skriva ut ansökningsblanketten och skicka in den med post. Du hittar både e-tjänst och blanketter på e-tjänsten ansökan om stöd enligt socialtjänstlagen, SOL, och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. 

Ansök i vår e-tjänst

Biståndsbedömda insatser

Du kan ansöka om följande biståndsbedömda insatser: 

LSS

 • Avlösarservice i hemmet
 • Bostad för vuxna med särskild service
 • Daglig verksamhet
 • Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Kontaktperson
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttillsyn för skolungdom över 12 år
 • Ledsagarservice
 • Personlig assistans
 • Rådgivning och personligt stöd

Socialpsykiatri

 • Boendestöd
 • Bostad med särskild service
 • Daglig sysselsättning
 • HVB-placering
 • Kontaktperson
 • Ledsagning
 • Trapphusboende/Stödboende

Äldreomsorg

 • Hemtjänst
 • E-hemtjänst (nattillsyn och GPS-larm)
 • Korttidsboende
 • Trygghetslarm
 • Äldreboende/särskilt boende
 • Dagverksamhet
 • Kontaktperson

Avslut eller uppehåll av biståndsbedömd insats

Önskar du avsluta eller uppehåll av en biståndsbedömd insats måste du meddela kommunalförbundet det. Fyll i blanketten och skicka den till kommunalförbundet.

Blanketten skickas till:

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Du överklagar ett beslut skriftligt. Glöm inte att ange vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet är orimligt och hur du vill ha beslutet ändrat. Överklagan skickar du per post till:

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje 

Senast ändrad: 2023-03-17