Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hur ansöker jag om en biståndsbedömd insats?

Du ansöker om en biståndsbedömd insats genom att skicka in en ansökan om önskad insats till kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Så här ansöker du

1. Fyll i och skicka in din ansökningsblankett till kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. När biståndshandläggaren mottagit din ansökan startar din utredning.

2. När utredningen är avslutad skickas ett beslut hem till dig per post. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Längre ner på sidan kan du läsa om hur du överklagar ett beslut.

Ansökningsblanketten skickas till:

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje

Ansökningsblanketter

Ansökningsblankett LSS

Ansökningsblankett enligt socialtjänstlagen socialpsykiatri/LSS

Ansökningsblankett äldreomsorg

Förenklad biståndsbedömning

Förenklad biståndsbedömning riktar sig till dig som är över 75 år och folkbokförd i Norrtälje kommun. Via blanketten förenklad biståndsbedömning kan du ansöka om tvätt, städ, trygghetslarm och inköp. Önskar du ansöka om någon annan insats använder du ansökningsblanketten för äldreomsorg.

Ansökningsblankett förenklad biståndsbedömning

Du kan ansöka om följande biståndsbedömda insatser

LSS

Avlösarservice i hemmet
Bostad för vuxna med särskild service
Daglig verksamhet
Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar
Kontaktperson
Korttidsvistelse utanför hemmet
Korttillsyn för skolungdom över 12 år
Ledsagarservice
Personlig assistans
Rådgivning och personligt stöd

Socialpsykiatri

Boendestöd
Bostad med särskild service
Daglig sysselsättning
HVB-placering
Kontaktperson
Ledsagning
Trapphusboende/Stödboende

Äldreomsorg

Hemtjänst
E-hemtjänst (nattillsyn, GPS-larm och påminnelselarm)
Korttidsboende
Trygghetslarm
Äldreboende/särskilt boende
Dagverksamhet
Kontaktperson

Avslut eller uppehåll av biståndsbedömd insats

Önskar du avsluta eller uppehåll av en biståndsbedömd insats måste du meddela kommunalförbundet det. Fyll i blanketten och skicka den till kommunalförbundet.

Blanketten för avslut eller uppehåll av biståndsbedömd insats.

Blanketten skickas till:

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Du överklagar ett beslut skriftligt. Glöm inte att ange vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet är orimligt och hur du vill ha beslutet ändrat. Överklagan skickar du per post till:

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje 

Till Omsorg och sjukvård
Senast ändrad: 2016-08-17
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.