Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Personligt ombud

Personligt ombud är stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning. Vi arbetar på ditt uppdrag – tillsammans med dig.

När du tar kontakt med ett personligt ombud kan du få stöd i att påverka din tillvaro. Målet är att du ska få en förbättrad livssituation och ökad självständighet utifrån dina behov och önskningar. 

Kontaktuppgifter personligt ombud

Carina Henningsson

Telefon: 073–674 11 86

E-post: carina.a-henningsson@parasoll.org

Personligt ombud i Norrtälje är en upphandlad tjänst via stiftelsen Parasoll. Det är en stiftelse som driver verksamhet med personligt ombud i flera kommuner i norra Stockholm och leds av intresseföreningarna RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) och Schizofreniförbundet i Stockholms län. Dessa föreningar arbetar för personer med psykiska funktionsnedsättningar för att tillvarata dessa personers intressen. Personligt ombud genom stiftelsen Parasoll arbetar utifrån avtal med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) i en fristående ställning, på uppdrag av klienterna. 

Vem kan få stöd av personligt ombud?

Personligt ombud vänder sig till dig som bor i Norrtälje kommun och är över 18 år. Du har en psykisk funktionsnedsättning och är i behov av stöd/hjälp inom flera viktiga livsområden.

Vad kan ett personligt ombud göra?

Personligt ombud är ett tillfälligt stöd för att du ska få ta del av det du har rätt till och behov av i samhället.

Ett personligt ombud kan: 

  • tillsammans med dig komma fram till vilket stöd och hjälp du behöver samt verka för att insatserna samordnas.
  • ge dig råd och stöd i kontakten med vård och myndigheter (till exempel socialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling).

Vårt samarbete avslutas när uppdragen är slutförda.

Vill du veta mer om personligt ombud?

Personligt ombud finns i de flesta kommuner i Sverige. Ett personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och har tystnadsplikt. Det kostar inget att få stöd. Vi har inget dokumentationskrav.

I Socialstyrelsens film får du veta mer om hur ett personligt ombud arbetar.

Du kan läsa mer om personligt ombud på personligtombud.se.

Senast ändrad: 2022-09-09