Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Boendestöd

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och bor i egen bostad kan ansöka om hjälp med omvårdnad och praktiska sysslor i hemmet.

Boendestöd är en social och praktisk stödinsats som ska stärka din förmåga att hantera vardagslivet i och utanför ditt hem. Boendestöd innebär att personal hjälper dig att få struktur på din vardag och att ni tillsammans utför sysslor i ditt hem. Hemtjänst innebär att personalen hjälper dig med sysslor som du inte klarar av själv.

Boendestöd 

Boendestödet är en insats för dig som behöver stöd i vardagen och insatsen är inte begränsad till hemmet utan kan även vara aktiviteter utanför hemmet. Boendestödet bygger på att du själv är delaktig, att du och boendestödjaren utför aktiviteterna tillsammans. Ni utgår ifrån din livssituation, dina förmågor, styrkor och önskemål.

Boendestöd vänder sig till dig som

  • bor i din egen bostad
  • har en psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning
  • behöver få struktur i vardagens rutiner
  • behöver stöd med att komma igång med aktiviteter i eller utanför hemmet
  • behöver stöd i kontakter med exempelvis anhöriga, kommunen och eventuellt andra myndigheter

Boendestöd är avgiftsfritt.

Hur ansöker jag om boendestöd?

Du ansöker om insatserna genom att kontakta en biståndsavdelningen på kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Läs mer om hur du ansöker 

Alla behovsprövningar är individuella, det betyder att just dina önskemål och behov är utgångspunkten för vårt arbete. All personal har tystnadsplikt.

Här hittar du kontaktuppgifterna till handläggarna på biståndsavdelningen

Hemtjänst

Behöver du istället stöd av någon som utför omvårdnad eller praktiska sysslor i hemmet kan du ansöka om hemtjänst.

Hemtjänst innebär att du får hjälp i hemmet med service eller personlig omvårdnad. Hemtjänstpersonalen hjälper dig med de sysslor som du inte klarar av själv.

Hemtjänst vänder sig till dig som

  • bor i egen bostad
  • har en fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning
  • behöver service som städning, tvätt eller klädvård och inköp
  • behöver vård och omsorg, till exempel hjälp med att tvätta dig och klä på dig
  • behöver stöd vid måltider och att komma till och från olika aktiviteter

Hemtjänst kostar och den avgift du betalar beräknas utifrån hur mycket hjälp du behöver. Mer information hittar du på sidan om avgifter

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Du överklagar ett beslut skriftligt. Glöm inte att ange vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet är orimligt och hur du vill ha beslutet ändrat. Om du behöver kan du få hjälp med överklagan av biståndshandläggarna på biståndsavdelningen.Här hittar du kontaktuppgifterna till biståndshandläggarna.

Överklagan skickar du per post till:

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje

Senast ändrad: 2017-01-27