Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

För barn och unga med funktionsnedsättning finns möjlighet till korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Korttidsvistelse innebär en kortare vistelse på ett särskilt korttidsboende, på läger eller i annan familj som fungerar som en stödfamilj. Tanken med korttidsvistelse är att ge möjlighet till miljöombyte och avkoppling. Det ger också anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet.

Vistelsen utformas utifrån familjens önskemål och behov.

Under korttidsvistelsen följs de vardagliga rutinerna som skola, fritids och daglig verksamhet.

På korttidsboendet bor alla i egna rum. I Norrtälje kommun finns det både kommunala och privata korttidsboenden för barn och unga.

Hur ansöker jag om korttidsvistelse?

Du ansöker om tillfällig vistelse på korttidsboende genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett till kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Här hittar du ansökningsblanketten och mer information om hur du ansöker.

Vad kostar det att åka på korttidsvistelse?

Avgiften för 2021 för tillfällig vistelse på ett korttidsboende är 181 kronor per dygn (fördelat på omvårdnad 71 kronor och mat 110 kronor).

Korttidsboenden

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarar för verksamheterna som bemannas av TioHundra AB.

Här kan du läsa om vilka korttidsboenden som TioHundra AB har.

Senast ändrad: 2016-08-17