Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Sjukresor

En sjukresa är till exempel resa till och från en husläkarmottagning (vårdcentral), tandläkare eller ett sjukhus på grund av sjukdom eller förlossning.

Det är läkaren som avgör om du får en sjukresa eller inte.

Du kan få ersättning för de kostnader du haft för resan. Du måste alltid betala en avgift själv, en egenavgift. Hur hög avgiften är bestämmer Region Stockholm och även vilka resor som ska ersättas.

Har du frågor om sjukresor kontakta kundservice för färdtjänst och service på telefon 08 720 80 80, vardagar mellan 07.00-17.00.

Läs mer om sjukresor på 1177 Vårdguiden

Senast ändrad: 2016-09-28