Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så här fyller du i blanketten för bostadsanpassningsbidrag

Så här fyller du i blanketten för bostadsanpassningsbidrag. Sökande är alltid personen med funktionsnedsättning.

1. Personuppgifter

Sökande är alltid personen med funktionsnedsättning.

2. Kontaktperson

Här fyller du i om du vill att någon annan ska sköta ditt ärende. Den personen får då ta del av samtliga handlingar som rör ditt ärende. Kontaktpersonen är obligatorisk om inte den sökande kan föra sin egen talan i ärendet.

Närstående hjälper sökande i kontakterna med handläggaren, men har inte fullmakt att vidta rättshandlingar för den sökande. Utskick görs till sökanden.

Ombud är en person som har fullmakt att vidta rättshandlingar för den sökande. Utskick görs till ombudet. Blankett för fullmakt ska bifogas i ansökan.

God man/förvaltare företräder sökanden i alla kontakter med handläggaren och för dennes talan. Förordnandet ska bifogas i ansökan. Utskick görs till god man/förvaltare.

3. Bostad som ska anpassas

Här fyller du i informationen om den bostad som anpassningen ska utföras i.

4. Anpassningsåtgärder som bidrag söks för

Ange alltid vilka åtgärder du vill söka bidrag för. Ett åtgärdsförslag från en sakkunnig ersätter inte denna punkt. Om anpassningsåtgärder inte har angivits kan ansökan återsändas för komplettering. Behovet av ansökta åtgärder ska styrkas i intyg från lämplig sakkunnig utifrån funktionsnedsättning.

5. Nyttjanderättshavarens medgivande

Medgivande att sökta åtgärder får utföras ska lämnas av den/de personer som förutom sökande står på hyres- eller bostadskontraktet.

6. Fastighetsägarens medgivande

Medgivande att sökta åtgärder får utföras ska lämnas av den/de som äger bostaden. (Separat blankett finns för detta). Här fyller du i om du bifogar medgivande eller om du behöver hjälp med att kontakta din fastighetsägare för medgivande till anpassning.

7. Medgivande till bostadsanpassningsenheten

Här lämnar du ditt medgivande till att handläggaren får kontakta den eller de som har kännedom om din funktionsnedsättning.

8. Sökandes underskrift

Ansökan ska alltid skrivas under av sökanden eller person med fullmakt att företräda sökanden. Är sökanden minderårig ska båda vårdnadshavarna skriva under ansökan.


Här kan du skriva ut informationen ovan i bifogad pdf

Till Omsorg och sjukvård
Senast ändrad: 2016-09-23
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.