Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Akut hjälp

Norrtälje är en stor kommun till ytan. Om du kallar på hjälp kan ibland ta en timme eller mer innan hjälpen når fram. Under den tiden kan din egen kunskap och utrustning hjälpa dig att hantera situationen.

Ring alltid 112 i en nödsituation

Ring alltid larmnumret 112 om du eller någon annan råkar ut för en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, räddningstjänst eller polis. Till larmnumret 112 kan du ringa från fast eller mobil telefon, var du än är i Sverige och där mobiltäckning finns. 

Beskriv olyckssituationen

När ditt samtal är besvarat ställer SOS-operatören följande frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?

Försök att tydligt beskriva vad som har hänt, var det har hänt, hur platsen ser ut, vem som behöver hjälp och varför. Om en olycka har inträffat behöver larmoperatören veta om någon är skadad. Om så är fallet, hur många som är skadade och på vilket sätt är de skadade. Ge operatören ditt namn, adress och telefonnummer. 

Om du är först vid en olycka

  • Behåll lugnet
  • Ge första hjälpen
  • Larma 112
  • Håll obehöriga borta och ordna vägvisning

Om det börjar brinna

  • Bedöm om du kan släcka branden direkt. Om inte, stäng inne branden.
  • Varna
  • Rädda
  • Larma 112

Första hjälpen och hjärt- och lungräddning

Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i livshotande situationer, men också att ta hand om mindre skador eller lindriga sjukdomar.Att kunna första hjälpen och hjärt- och lungräddning och våga använda kunskapen om man råkar ut för en situation där det behövs, kan rädda liv. På 1177 vårdguiden hittar ni mer information om första hjälpen. Om olika typer av skador och hur man kan behandla dessa.

Hitta hjärtstartare

på hjärtstartsregisteret kan du söka och se var den närmast placerade hjärtstartaren finns.Om du vet var det finns hjärtstatare som inte finns i det här registret, registrera gärna. Det kan rädda liv.

Kartan från Hjärtstartsregistret visar var det finns hjärtstartare

Giftinformation

Vid tecken på förgiftning - ring 112, i mindre brådskande fall kan ni dygnet runt ringa giftinformationen på telefonnummer 010-456 67 00. Under dagtid svarar giftinformationen även på allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar.
På giftinformationscentralens hemsida finns det bra information om hur man kan agera om man själv, ett barn eller ett husdjur har blivit förgiftat. Där finns även information om de vanligaste ämnena som kan orsaka förgiftning.

Senast ändrad: 2015-02-15