Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så fungerar pandemilagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Syftet med lagen är att ge regeringen och myndigheter möjligheter att införa begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridningen.

Pandemilagen begränsar firandet av valborg och första maj

Det blir ännu ett år utan traditionsenligt firande av valborg och första maj. Publika valborgsmässofiranden och första maj-tåg går i regel under begreppen allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar och tillåter därför inte fler än åtta deltagare, i enlighet med covid-19-lagen (även kallad pandemilagen). Länsstyrelsen kan i egenskap av tillsynsmyndighet förelägga en anordnare att se till att deltagarantalet inte överskrider tillåtet maxantal.

–  Regeln om max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gör att de traditionella valborgsmässofirandena är inställda i år. Samma regler gäller första maj-firanden, en demonstration får endast genomföras om deltagarantalet begränsas till åtta. Det gäller oavsett om sammankomsten eller tillställningen kräver tillstånd från polisen eller inte, säger Helena Remnerud, enhetschef på Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsen, som har tillsyn över att covid-19-lagen följs, kan förelägga en arrangör att se till att inte fler än åtta personer deltar under ett valborgsmässofirande eller en första maj-demonstration. Ett vite kan kopplas till föreläggandet, vilket innebär att den som genomför ett arrangemang i strid mot gällande regler kan behöva betala böter till staten.

Även privata sammankomster som anordnas i lokaler som hyrs ut för fester och liknande regleras av covid-19-lagen, vilket innebär att höst åtta personer får delta.

Oavsett om det är en sammankomst eller tillställning som regleras av covid-19-lagen eller om det är en fest av privat karaktär som inte omfattas av covid-19-lagens regelverk gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, vilket bland annat innebär att vi ska umgås i en mindre krets och hålla avstånd.

– Det är viktigt att påminna om att rekommendationer och restriktioner fortfarande gäller och måste följas för att vi tillsammans ska kunna minska smittspridningen. Att begränsa våra umgängen och hålla avstånd gäller oss alla även under valborg och första maj, säger Helena Remnerud.

>> Om begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Länsstyrelsens webbplats Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

>> Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

>> Om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar | Polismyndigheten (polisen.se)


Det är respektive länsstyrelse som ansvarar för tillsynen. Här samarbetar Norrtälje kommun med Länsstyrelsen Stockholm.
 

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

 

 

Till Om coronaviruset, covid-19
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.