Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Till dig som företagare eller förening

Coronavirusets framfart får potentiellt stora konsekvenser för ekonomin och det lokala näringslivet. Kommunen inför därför ett antal näringslivsfrämjande åtgärder för att underlätta för företagen och föreningar i det aktuella läget. Det handlar framförallt om att möjliggöra förstärkt likviditet där kommunen har möjlighet, men även om att lätta på regelverk där så är möjligt.

Till: Samlad information om coronaviruset

Stödpaket för föreningar

Coronapandemin slår hårt ekonomiskt mot många föreningar som förlorat nästan alla intäktsmöjligheter när samtliga arrangemang under våren och sommaren 2020 fick ställas in. Det handlar inte minst om bygdegårdar och andra lokalhållande föreningar i kommunen som inte kunnat ta del av statligt stöd och som behöver klara sig igenom den här perioden. Därför går nu kommunen in med ett extra ekonomiskt stöd till dessa föreningar. För att möjliggöra föreningssatsningen utökas den redan anslagna budgeten för samlingslokalhållande föreningar med ytterligare en halv miljon kronor, så att totalt cirka 2 450 000 kronor kommer att kunna fördelas. Föreningar som inte kunnat ansöka om statligt stöd kommer att kunna ta del av stödet, baserat på de beskrivningar de har till följd av pandemin. Kultur- och fritidskontoret kommer att handlägga ansökningarna enligt etablerade rutiner och bidragsregler inför Kultur- och fritidsnämndens beslut om bidragen den 10 december 2020.

Affischer och informationsmaterial till handlare för utskrift

Butiker och handlare uppmuntras att delta i arbetet med att minska smittspridningen. Därför har Norrtälje kommun tagit fram informationsmaterial som du kan ladda ner och skriv ut.

Informationsmaterial och affischer 

Krispaket för svenska jobb och företag

Krispaketet från den 16 mars 2020 med snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder är högst välkommet. Det handlar bland annat om att skapa ett system för korttidspermittering, anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt samt ett tillfälligt borttagande av arbetsgivarnas sjuklöneansvar.
Läs mer i 
regeringens pressmeddelande.

 

Norrtälje kommun

För att underlätta för Norrtälje kommuns viktiga och livskraftiga lokala företag förbereds nu en rad åtgärder för att möjliggöra förstärkt likviditet genom bland annat förlängda betaltider.

Företagsakuten

Klicka här för att läsa mer om kommunens stödpaket för företagare.

Kommunens digitala möten med lokalt näringsliv

Norrtälje kommun håller digitala möten för det lokala näringslivet. Syftet är att informera om de stöd och åtgärder som kommunen vidtar för att förbättra förutsättningarna för företag och organisationer som drabbas affärsmässigt av coronaviruset. Mötena ger också deltagarna möjlighet att ställa frågor direkt till kommunstyrelsen, kommundirektören och ansvariga tjänstemän.

Regeringen

Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet har regeringen fattat beslut om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Stödet träder i kraft den 9 november.

Läs mer på regeringens hemsida.

Skatteverket

Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Information och blankett för ansökan hittar du på Skatteverkets hemsida.

Verksamt

Samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och vad som är viktigt för dig som företagare att känna till hittar du på sajten Verksamt.se.

 

Folkhälsomyndigheten

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Försäkringskassan

Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab hittar du på Försäkringskassans hemsida.

 

Tillväxtverket

Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Arbetsmiljöverket

För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

 

Till Om coronaviruset, covid-19
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.