Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Till dig som är anhörig

Här hittar du information som kan vara bra för dig som har en äldre eller funktionsnedsatt närstående. Kom ihåg att inte träffa dina äldre släktingar och bekanta om det inte är helt nödvändigt och absolut inte om du har några symtom som exempelvis förkylning, hosta och feber. Samtidigt är du viktig för din närstående, men ta hellre kontakt via telefon eller sociala medier.

Till: Samlad information om coronaviruset

Till: Tips på länkar och kontakter

Besöksförbud på äldreboenden

På samtliga äldreboenden i kommunen har besöksförbud införts när det gäller att ta emot besök. Detta gäller även gruppboenden inom LSS samt vårdavdelningarna på Norrtälje sjukhus.

Läs mer om regeringens beslut på krisinformation.se

Äldreboenden i Norrtälje kommun
Norrtälje sjukhus och LSS

Fikaring – nytt initiativ för ökad gemenskap

För att upprätthålla sociala kontakter under pågående coronapandemi har vi startat en aktivitet som vi kallar fikaring inom kommunens träffpunkter för äldre.

Vill du också prova att fikaringa? Samla ihop en lite grupp som vill fika tillsammans över telefon.

Klicka här för att läsa mer om fikaringar

Rinhjälpen kontaktar äldre över 70 år

I samband med corona-pandemin är risken för ensamhet och isolering stor hos många äldre. Därför kontaktar vi nu, med initiativet Ringhjälpen, alla i kommunen som är över 70 år och som inta har några omsorgsinsatser, för att höra hur de mår och om de behöver hjälp med något.

Klicka här för att läsa mer om Ringhjälpen

Stöd till anhöriga

Ansök om stöd och hjälp 

Behöver du ansöka om stöd som exempelvis hemtjänst eller boende till din anhörig vänder du dig till en biståndshandläggare. Du få tips och råd om vilket stöd som kan vara lämpligt. 

Klicka här för att se kontaktuppgifter till biståndshandläggare och mottagningsenheten

Få hjälp från friviliiga

Läs mer om hur din närstående kan få hjälp av frivilliga på norrtäljehjälper.se. Det kan till exempel handla om inköp av mat eller hämta medicin från apotek. 

Klicka här för att läsa mer om norrtäljehjälper.se

Anhörigstöd

Tar du hand om en familjemedlem, vän eller släkting som på grund av sjukdom, ålder, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning inte klarar av sin vardag på egen hand? Då är du inte ensam. Vi vet att du som anhörig också behöver stöd i din situation.

Klicka här för att läsa mer om anhörigstödet i Norrtälje kommun

Äldreombudsmannen

Äldreombudsmannen i Norrtälje kommun är oberoende och har till uppgift att stärka inflytandet för dig som är 65 år eller äldre, är invånare med behov av tillgänglighet eller tillhör en nationell minoritet.

Äldreombudsmannens nyhetsbrev
Kommunens äldreombudsman ger ut nyhetsbrev med anledning av coronapandemin. Nyhetsbrevet vänder sig till äldre och anhöriga och skickas ut via olika råd och föreningar.

Klicka här för att läsa mer om äldreombudsmannen och se nyhetsbreven

Psykisk hälsa

Här hittar du mer information, råd och tips för att hålla igång en god psykisk hälsa i kristider. 

Klicka här för att läsa mer om psykisk hälsa

Om du förlorar en närstående

Det kan vara svårt att få träffa anhöriga i livets slutskede på grund av coronasmittan. Även begravningar kan i nuläget kanske inte genomföras som planerat. Krisinformation.se har sammanställt information och rekommendationer från samhällets aktörer.

Klicka här för att läsa mer om information och stöd till anhöriga i samband med att en närstående går bort

På 1177 kan du läsa mer om sorg och hur man kan få stöd och hjälp när någon man älskar har gått bort.

Klicka här för att läsa mer om sorg på 1177.se

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.